Valinnaisaineet

Oppilaat valitsevat 7. luokan keväällä valinnaisaineet 8. ja 9. luokalle.

Uuden opetussuunnitelman mukaisten valinnaisaineiden opas vuoden 2018-2019 valintoihin.