Vanhempaintoimikunnat

Alakoulu Metukka, vuosiluokat 1-6

Yläkoulu Mekova, vuosiluokat 7-9

Toiminnan tavoitteita

  • vanhempaintoimikunnan tehtävä on tukea ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä
  • tuoda esille huoltajien näkemyksiä ja mahdollistaa osallistuminen koulutyön ja hyvinvoinnin tukemiseen
  • kerätä ajatuksia ja ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi
  • tukea opettajia sekä koteja nykypäivän kasvatustyössä
  • osallistua aluetoimintaan Tuira-Toppila palvelukeskittymässä

Vanhempaintoimikunnat ovat mukana järjestämässä erilaisia koulun toimintaa ja oppilaiden hyvinvointia tukevia tapahtumia. Toimikunta vaikuttaa koulun ja kodin yhteistyöhön myös ehdottamalla vanhempainiltojen aiheita, valitsemalla luennoitsijoita ja järjestämällä tilaisuuksia. Huoltajien osallisuus vaikuttaa positiivisesti lapsen ja nuoren koulunkäyntiin. Toimikunnan kautta saadaan myös laajemmin esille huoltajien näkemyksiä ja kehittämisideoita koulun toimintakulttuurin vahvistamiseksi. Vanhempaintoimikuntien tapaamisien tiheys sovitaan lukuvuosittain toimikuntien järjestäytyessä syyslukukauden alussa. Vanhempaintoimikunnilla on myös sähköpostilista keskinäiseen viestintään.

Vanhempaintoimikuntien kokoonpanot ja kokoontumisten muistiot löytyvät kotisivuilta. Kaikki huoltajat voivat viestittää toimikunnan jäsenille joko Wilmalla tai ilmoitetulla sähköpostiosoitteella.

Perinteisiä toimintamuotoja ovat olleet mm. pihapelitapahtumat, teemalliset vanhempainillat, heijastinratsiat, palvelukahvit, stipendiasiat, koulun teemapäivät ja juhla- ja aamukahvitilaisuudet.

Vanhempaintoimikunnan kokoontumisissa on opettajaedustus ja rehtori/apulaisjohtaja mukana tarvittaessa. Toimikunnat voivat kokoontua ilman koulun edustusta koulun tiloissa mm. tapahtumien suunnittelua ja ideointia varten.

Alakoulun opettajaedustus on kiertävä ja yläkoululla nimettynä edustajana lv 2017-2018 on Petri Salo. Lisää kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä löytyy vanhempainliiton sivuilta. Kaikki huoltajat ovat tervetulleita mukaan toimikunnan tapaamisiin ja toiminnan järjestämiseen!

Kokousmuistioita 2018

Itäkangastien kokous 22.02.2018

Mekovan kokous 27.03.2018

Mekovan kokous 10.04.2018

Mekovan kokous 08.05.2018

Mekovan kokous 13.11.2018

Tulevia kokouksia