Wilma

Koulussamme on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma. Sitä käyttävät niin huoltajat kuin opettajatkin. Wilma luo huoltajille hyvät mahdollisuudet oppilaan koulunkäynnin seuraamiseen. Se toimii myös pääasiallisena väylänä huoltajien ja opettajien väliseen tiedon vaihtoon. Wilmassa kannattaa käydä aika ajoin kurkkaamassa nuoren koulunkäynnin edistymistä. Oppilasta koskevat merkinnät on mahdollista asettaa tulemaan muistutuksena myös omaan sähköpostiin.

WILMA-ohje huoltajille

Tunnukset Wilmaan saat lapsesi koulusta. Wilma löytyy osoitteesta https://ouka.inschool.fi/.

Kun huoltaja kirjautuu Wilmaan voi hän tarkastella lapsensa lukujärjestystä, tulevia kokeita, suoritustietoja, poissaoloja sekä muita tunteihin liittyviä merkintöjä. Hän voi myös selvittää poissaoloja tai myöhästymisiä ja lähettää pikaviestejä opettajille.

Koko koulua koskevat tiedotteet näkyvät huoltajalla etusivulla otsikon Tiedotteet alla. Tiedotteen tekstin saa auki klikkaamalla Tiedotteen otsikkoa

Poissaolojen seuraaminen ja selvittäminen

 • Mikäli oppilaalla on selvittämättömiä poissaoloja tai yli 15 minuutin myöhästymisiä näkyvät nämä huoltajalla heti etusivulla tekstinä ”!Opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja” . Teksti näyttäytyy linkkinä.
 • Klikkaa linkkiä ja ruutuun avautuu uusi ikkuna, jossa ensimmäisenä on Selvitä poissaoloja – välilehti.
 • Kun laitat hiiren poissaolon päälle, tulee esiin infoteksti, jossa selvitetään myöhäs­tymisen tai poissaolon luonne, johon selvitys halutaan.
 • Klikkaa hiirellä poissaoloa, jonka haluat selvittää (laita ruksi poissaolon kohdalla olevaan ruutuun) ikkunan alaosassa on Selvitys mahdollisuus: valitse alasveto­vali­kosta oikea vaihtoehto (Luvallinen sairauspoissaolo, Luvallinen poissaolo oppitunnin alusta, Koulun hyväksymä poissaolo, Luvaton poissaolo). Lisäksi voit kirjoittaa selvitystä opettajalle kohtaan Tarkennus, jos tarpeen.
 • Tallenna selvitys, jonka jälkeen oppilaan luokanvalvojalla on mahdollisuus kuitata huoltajan selvitys
 • Oppilaan poissaoloja huoltaja voi seurata Välilehdellä Tarkastele poissaoloja

Pikaviestien vastaanotto ja lähetys

 • Huoltajan kirjautuessa Wilmaan uudet pikaviestit näkyvät etusivulla kommentilla ”Sinulla on uusi viesti” , teksti toimii linkkinä viesteihin
 • Ruutuun avautuu Pikaviestit –ikkuna
 • Klikkaamalla viestin otsikkoa pääset lukemaan viestin
 • Mikäli viestin lähettäjä on sallinut viestin vastausten kokoamisen keskusteluksi voi huoltaja nähdä kaikkien muiden kyseiseen viestiin lähettämät vastaukset
 • Viestiin voi vastata joko
  • pikavastauksena, jolloin kaikki näkevät vastaukset
  • vastauksena pelkästään lähettäjälle, tällöin valitse linkki Haluatko vastata vain lähettäjälle? tai Vastaa erillisenä viestin lähettäjälle

Viesti opettajalle

 • Wilman etusivulla valitse kohdassa Huollettavasi tiedot, opettajan nimen vieressä on pieni kirjekuoren kuva ja teksti ”Lähetä viesti”, klikkaa joko kuoren kuvaa tai tekstiä.
 • Huom! Lähettäessäsi viestiä useammalle henkilölle yhtä aikaa, kun laitat ruksin kenttään ”Kokoa vastaukset keskusteluksi” mahdollistat, että kaikki lukijat ja vastaajat voivat lukea toistensa viestit

Oppilaan suoritukset

Suoritukset ikkunassa huoltaja voi seurata lapsensa kurssien suorituksia.

Oppiaineiden lyhenteet lukujärjestyksessä

ATV, TVT                        valinnainen tietotekniikka, tietotekniikka
BG                                  biologia / maantieto
ENA                                englanti
ESA2                              espanja
ET                                  elämänkatsomustieto
FK                                  fysiikka / kemia
HI                                  historia
ILMV                               valinnainen ilmaisutato
KO / KOV                         kotitalous / valinnainen kotitalous
KU / KUV                         kuvataide / valinnainen kuvataide
KÄS                                käsityö
LI, LIP, LIT / LIPV, LITV   liikunta / valinnainen liikunta
MA                                 matematiikka
MU / MUV                       musiikki / valinnainen musiikki
OPO                                opinto-ohjaus
RAA2                              ranska
RUB                                ruotsi
S2vir ya                          suomi toisena kielenä
SAB2                              saksa
TT                                  terveystieto
TNV                                valinnainen tekninen työ
TSV                                valinnainen tekstiilityö
UE, UI, UO, UR                uskonto
YH                                  yhteiskuntaoppi
ÄI                                   äidinkieli ja kirjallisuus