Kasvatuskeskustelu (Kake)

Koulussamme kaikki aikuiset puuttuvat tilanteisiin, joissa näkevät koulun sääntöjä rikottavan. Tilanteen selvittäminen aloitetaan aina viipymättä, ja kotiin ilmoitetaan asiasta.
Koulussamme on käytössä kasvatuskeskustelu, joka on vaihtoehtoinen toimintatapa jälki-istunnolle. Jos oppilas rikkoo koulun sääntöjä toistuvasti, pidetään hänelle kasvatuskeskustelu.

Kasvatuskeskustelusta vastaa kake-opettaja.
Kasvatuskeskusteluun kutsutaan oppilaan lisäksi tämän huoltaja/huoltajat ja tarvittaessa luokanopettaja. Kasvatuskeskustelussa oppilas kertoo omin sanoin, mitä on tapahtunut ja mitä hän on tehnyt väärin. Oppilas miettii yhdessä kake-opettajan ja huoltajan kanssa, miten jatkossa voi toimia oikein. Tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään tekojensa seuraamukset ja ottaa vastuuta omasta käytöksestään.

Keskustelussa sovitut asiat kirjataan wilmaan. Kake-opettaja seuraa yhdessä luokanopettajan kanssa, jatkuuko sääntöjen rikkominen edelleen. Tarvittaessa voidaan pitää uusi kasvatuskeskustelu. Tähän keskusteluun voi osallistua myös rehtori. Kolmanteen keskusteluun kutsutaan myös oppilashuoltoryhmä.

Kasvatuskeskusteluun joutumisen syitä ovat esimerkiksi:

  • toistuva kiusaaminen
  • toistuva kotitehtävien tekemättömyys
  • jatkuva tunnin häirintä
  • jatkuva ohjeiden ja sääntöjen noudattamattomuus
  • toistuva epäasiallinen käytös
  • jatkuva myöhästely
  • väkivalta ja tappelu
  • luvaton poistuminen koulualueelta


Niemenrannan ja Salonpään koulun puolesta

Kake-opettajat Eeva Siurua, Sisko Yliportimo ja Anni Koskinen