Kielet

A1-kieli

A1-kieli on ensimmäinen vieras kieli ja sen opiskelu on pakollista 1.luokalta 9.luokalle saakka. Koulussamme oppilas voi valita A1-kieleksi joko englannin tai ruotsin. Valinta tehdään esikoulussa maaliskuussa.

 

A2-kieli

A2-kielen opiskelu on vapaaehtoista ja sen opiskelu alkaa 4.-luokalla. Kielivaihtoehdot päätetään vuosittain yhdessä alueen muiden koulujen kanssa. Useana vuotena vaihtoehtoina A2-kieleksi ovat olleet espanja, ranska ja saksa. Kieliryhmä syntyy, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 12. Opetusryhmä muodostetaan yhdessä Pitkäkankaan ja Oulunsalon Kirkonkylän koulun kanssa. Kieltä opetetaan siinä koulussa, jossa on selvä enemmistö kielen valinneita.

Muutamana peräkkäisenä vuotena A2-kielistä on toteutunut espanjan ryhmä. A2-kielen valinneella oppilaalla on koko alakoulun ajan 2h enemmän opetusta kuin muilla saman vuosiluokan oppilailla. Kielen valinta ei estä muiden valinnaisaineiden valintaa 5.-6.luokille.

A2-kielen valinta tehdään helmikuussa 3.luokalla. Asiasta ilmoitetaan koteihin, kun valintahetki lähestyy. Kun oppilas valitsee A2-kielen, sitoutuvat oppilas ja huoltaja siihen, että oppilas opiskelee kieltä koko perusopetuksen ajan 9. luokan loppuun saakka. A2-kielen opiskelun lopettaminen on mahdollista vain oppilashuollollisin perustein.

 

B1-kieli

B1-kieli on toinen vieras kieli ja sen opiskelu on pakollista 6.luokalta 9.luokalle saakka. B1-kieli on ruotsi, ellei oppilas ole aiemmin valinnut A1-kieleksi ruotsia.

 

Kielten opetuksesta lisätietoja saa rehtori Elisa Perämäeltä 050 409 4544