Ajankohtaista

Tuloksia ei löytynyt.

Niemenrannan alueella rakennetaan uutta V alueen infraa. Työmaa kestää syyskuun loppuun saakka. Työmaalle kulkee väliaikaisen työmaatien kautta raskasta liikennettä huomattavan paljon. Kuvassa näkyy työmaapäällikön toive, miten lapsia opastettaisiin kulkemaan työmaan ajan. Eli Säikkärannan puolelta tulevat lapset käyttäisivät vihreää reittiä ja Karhuojantien suunnalta tulevat lapset käyttäisivät keltaista reittiä.