Järjestyssäännöt

 

Niemenrannan ja Salonpään koulujen järjestyssäännöt

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

Oppilaalla:

  • on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
  • on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti
  • on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
  • on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

Yleiset käytöstavat

Kouluun tuleminen ja lähteminen

Oppitunnit

Välitunnit

Päihteet ja vaaralliset aineet

Poissaolot

Järjestyssääntöjen rikkominen