Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

  • oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
  • velvollisuus käydä koulua säännöllisesti
  • velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
  • velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

Yleiset käytöstavat

Kouluun tuleminen ja lähteminen

Oppitunnit

Välitunnit

Päihteet ja vaaralliset aineet

Poissaolot

Järjestyssääntöjen rikkominen