Valinnaisaineet

Oulun opetussuunnitelmaan kuuluu 5. ja 6.luokalla kaksi valinnaisainetuntia viikossa. Valinnaisaineisiin haetaan keväisin Wilman kautta.

Kouluillamme on järjestetty esimerkiksi seuraavia valinnaisaineryhmiä: 

  • liikunta
  • ympäristöliikunta
  • musiikki
  • kuvataide
  • käsityö
  • englanti ja äidinkieli
  • kotitalous ja yhteiskuntaoppi
  • draama
  • robotiikka

Oppilas valitsee sekä viidennelle että kuudennelle luokalle kaksi valinnaisainetta, joista toinen toteutuu syyslukukaudella ja toinen kevätlukukaudella kaksoistuntina. Valinnaisaineiden toteutuminen riippuu siitä, valitseeko tarpeeksi monta oppilasta saman valinnaisaineen niin, että ryhmä voidaan muodostaa tai käykö niin, että johonkin ryhmään ei mahdu. 

Pyritään siihen, että jokaisella toteutuisi ainakin yksi ensisijainen valinta. Jos joku ryhmä on suosittu, eikä siihen mahdu kaikki halukkaat, arvotaan ryhmiin pääsevät. Jos viidennellä luokalla ei pääse johonkin valinnaisaineeseen, on hyvä mahdollisuus päästä siihen seuraavana vuonna. Oppilaille järjestetään ennen valintojen tekemistä valinnaisaineinfot ja wilman kautta laitetaan tiedot valintaprosessista ja kuvaukset valinnaisaineista.

Valinta-asioissa voi olla yhteydessä rehtoriin.