Iltapäivätoiminta

 

Oulussa järjestetään iltapäivätoimintaa 1.-2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille, mikäli ryhmien minimikoot täyttyvät. Toiminta perustuu opetushallituksen määrittämiin tavoitteisiin ja Oulun kaupungin omaan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan. 

Iltapäivätoimintaa järjestetään Niemenrannan koulussa. Salonpään koululle ei ole tullut pitkään aikaan omaa IP-ryhmää, koska hakijoita on ollut niin vähän. Salonpään koulun huoltajat voivat hakea lapselleen paikkaa Niemenrannan koulun iltapäivätoimintaan, mutta kuljetus Salonpäästä Niemenrantaan on huoltajien huolehdittava.
Iltapäivätoimintaa järjestetään yleensä koulun työpäivinä klo 11.00 – 16.30 välisenä aikana. Muutamia poikkeuksia aukioloon voi tulla lukuvuoden aikana esim. 2krt/vuodessa henkilökunnan koulutuspäivä. Poikkeuksista ilmoitetaan erikseen. 

Oppilas on vakuutettu toiminnan aikana. Toimintaan osallistuvat lapset voivat käyttää koulukuljetuksia normaalin aikataulun puitteissa, mikäli heillä on oikeus kuljetukseen. 

Toiminnassamme kasvatuksellisina tavoitteena ovat mm. sosiaalinen vuorovaikutus, myönteiset elämykset, turvallinen ympäristö, liikunta, leikki, ohjattu toiminta, omatoimisuus, ulkoilu, turvalliset aikuiset, lepo ja terveellinen välipala sekä yhteistyö kodin ja koulun kanssa.

Iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakemus tehdään internetin kautta osoitteessa http://www.ouka.fi/nuoriso/iltapaiva . 


Lisätietoja: 
Niemenrannan ip-toiminnan puhelinnumero 050 590 3264 tai rehtori

Hakuohjeet ja lisätietoa iltapäivätoiminnasta