Koulukuraattori Koulukuraattori

Koulukuraattoripalvelut ovat osa koulun tarjoamia oppilashuollon palveluita, joiden tehtävänä on edistää oppilaiden sosiaalista hyvinvointia ja tasapainoista kehitystä sekä ehkäistä sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmatilanteita. Oppilaskohtaisen työn lisäksi koulukuraattori osallistuu koulun oppilashuoltoryhmään, työskentelee ryhmien, luokkien ja koulun henkilökunnan sekä eri yhteistyötahojen kanssa.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, kun huolta on esimerkiksi koulunkäynnistä, kaverisuhteista, perhetilanteesta tai muista oppilaan elämään ja koulunkäyntiin vaikuttavista asioista tai kun vanhempi kaipaa tukea vanhemmuuteensa. Keskustelut koulukuraattorin kanssa ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

 

Koulukuraattori
Tuija Holm
044 499 3153
tuija.holm(at)ouka.fi

Yhteydenottopyynnön voi tehdä myös Wilman kautta.