Kouluterveydenhuolto

Koulunkäynti on lapselle työtä, jonka vuoksi hän tarvitsee onnistuakseen aikuisen tukea ja ohjausta. Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyö on tärkeää koululaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Toivomme, että kouluterveydenhuollosta muodostuu perheellenne paikka, johon on helppo ottaa yhteyttä. Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. 1., 5., ja 8.-luokan oppilailla on lääkärintarkastus, joka on osa laajaa terveystarkastusta. Oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen. Tällöin tapaamisessa voidaan keskustella mahdollisista perheen tarvitsemista tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Lapsen sairastuessa ilmoittakaa opettajalle lapsen poissaolosta. Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä tarvitessa selvitystä työnantajalle sairaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten. Tilapäisen hoitovapaan myöntämisen ehdot on hyvä tarkistaa omalta työnantajalta ja työehtosopimuksesta.

Sairaanhoitoon liittyvät asiat hoidetaan hyvinvointikeskuksen akuuttivastaanotolla. Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on hyvä huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle. Koulussa tehdään suunnitelma lapsen lääkehoidon toteuttamiseksi.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa ensisijaisesti tilanteessa läsnä oleva koulun henkilökuntaan kuuluva aikuinen. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa hyvinvointikeskuksessa tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Vapaa-ajan tapaturmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen on ensisijaisesti vanhempien vastuulla. 

Kouluterveydenhoitaja

Niemenrannan koulu

ma-ke klo 8.00-16.00 
 

Salonpään koulu (Patamäki)

torstaisin klo 8:00-16:00 
 
Vastaanotto ilman ajanvarausta terveydenhoitajan läsnäolopäivinä klo 11.45-12.15. 
 
Kouluterveydenhoitaja
Sanna Vesteri
050 316 9113 (puhelinaika ma-to klo 14.00-14.30)
Yhteydenotot myös Wilman kautta

Koululääkäri

Niemenrannan koulu

Terveystarkastukset sovitusti tiistaisin klo 8.15-11.15.
 

Salonpään koulu

Terveystarkastukset sovitusti tiistaisin klo 8.15-11.15.
 

Koululääkäri
Maria Vuokila