Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää terveydenhoitoa. Tavoitteena on edistää oppilaiden terveyttä, tukea tervettä kasvua, kehitystä ja hyvinvointia yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.
 
Kouluterveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa oppilaan hyvinvointia koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia, ohjaa oppilaita tutkimuksiin ja hoitoihin sekä seuraa pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden selviytymistä kouluyhteisössä ja toimii yhteistyössä kodin ja oppilashuollon työntekijöiden kanssa.
 
Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan koululla vuosittain. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, jotka tehdään 1. ja 5. luokan oppilaille. Terveydenhoitaja tiedottaa alkavista terveystarkastuksista luokkakohtaisesti etukäteen.
 
Lapsen sairastuessa ilmoittakaa opettajalle lapsen poissaolosta. Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä tarvittaessa selvitystä työnantajalle alle 10-vuotiaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten. Vastaanotto kaikissa sairastumistapauksissa ja vapaa-ajan tapaturmissa tapahtuu omalla terveysasemalla. 
 
Koulutapaturmissa ensiavun antaa kouluterveydenhoitaja, opettaja tai joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa terveysasemalla tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian.
 
Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa varmistakaa, että koulussa on tehty tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Vapaa-ajan tapaturmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen on ensisijaisesti vanhempien vastuulla.

Kouluterveydenhoitaja

Niemenrannan koulu

tiistaisin klo 8.00-13.00 
keskiviikkoisin klo 8.00-13.00 
 (1lk ja 5lk terveystarkastukset klo 8.00-16.00)
 

Salonpään koulu

torstaisin klo 8:00-13:30 
(1lk ja 5lk terveystarkastukset klo 8.00-16.00)

Vastaanotto ilman ajanvarausta terveydenhoitajan ollessa koululla klo 11.30-12.00. Muut ajat varattu terveystarkastuksille.
 
Kouluterveydenhoitaja
Sanna Vesteri
050 316 9113
Yhteydenotot myös Wilman kautta

Koululääkäri

Niemenrannan koulu

Terveystarkastukset sovitusti tiistaisin klo 8.15-11.15.
 

Salonpään koulu

Terveystarkastukset sovitusti tiistaisin klo 8.15-11.15.
 

Koululääkäri
Maria Vuokila