Opetussuunnitelma ja oppiaineet

Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä vahvistamalla valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Nykyiset opetussuunnitelman perusteet ovat olleet voimassa vuodesta 2004. Niiden pohjalta jokainen opetuksen järjestäjä, kuten Oulun kaupunki, laati paikallisen perusopetuksen opetussuunnitelman. Lisäksi jokainen peruskoulu laati opetussuunnitelman koulukohtaiset osiot kaupungin tason ohjeistuksen pohjalta.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus)

Oulun kaupungin opetustoimen perusopetuksen opetussuunnitelma