Oppilaskunta

Kouluissamme toimii kuukausittain kokoontuva oppilaskunta. Oppilaskuntien ohjaajina toimivat Ville Kilpijärvi Niemenrannan koulussa ja Jari Juujärvi Salonpään koulussa.

Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia, yhteistoimintaa ja osallistumista oppilaita koskevissa asioissa. Oppilaskunta voi vaikuttaa mm. koulun viihtyisyyden parantamiseen, aktiivisuuden vahvistamiseen, toiminnallisuuteen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Jokaiselta luokalta valitaan edustaja ja varaedustaja oppilaskuntaan joka vuosi järjestettävillä vaaleilla. Kokouksissa oppilaskunnan jäsenet käsittelevät sekä luokista tulleita aloitteita että oppilaskunnan itsensä tekemiä kouluviihtyvyyden parantamis- ja varainkeruuideoita.