Oppimisen tuki

Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on tärkeää huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle. Tarvittaessa tehdään kodin ja koulun yhteistyössä oppilaan lääkehoitosuunnitelma, jossa sovitaan hoidon toteutumisesta koulupäivän aikana.

Oppilaan tuen eri muodoista löydät tietoa sivussa olevista linkeistä.