Aamu-ja iltapäivätoiminta

 

Iltapäivätoiminta

 

Oulun kaupungissa järjestetään iltapäivätoimintaa 1.-2. luokkien sekä 3.-9.- luokkien erityisen tuen oppilaille. Toiminta perustuu opetushallituksen määrittämiin tavoitteisiin ja Oulun kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan. 

Lue lisää iltapäivätoiminnasta..

 

 

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulun työpäivinä 12.00 – 16.30 välisenä aikana (poikkeuksena henkilökunnan koulutuspäivät). 

 

Oppilas on vakuutettu toiminnan aikana. Toimintaan osallistuvat lapset voivat käyttää koulukuljetuksia normaalin aikataulun puitteissa, mikäli heillä on oikeus kuljetukseen. 

 

Oulunsalon Kirkonkylän koululla iltapäivätoimintaa 1.-2.-luokkien, sekä erityisopetuksen oppilaille. 

Toiminnassamme kasvatuksellisina tavoitteena ovat mm. sosiaalinen vuorovaikutus, myönteiset elämykset, turvallinen ympäristö, liikunta, leikki, ohjattu toiminta, omatoimisuus, ulkoilu, turvalliset aikuiset, lepo ja terveellinen välipala sekä yhteistyö kodin ja koulun kanssa.

 

Iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakemus tehdään internetin kautta. Hakulomakkeeseen...

 

Lisätietoja: 

 

Koulun rehtori 

Iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja p.044-4973014