Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla yhteydessä koulusihteeriin. 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Järjestämme vanhempainillat pääsääntöisesti luokka-asteittain, ja niiden ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Huoltajan on mahdollista käydä kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelu lapsensa opettajan tai luokanvalvojan kanssa. On toivottavaa, että myös lapsi on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat jo käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. ja 7. luokilla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lp-keskustelua varten.

1.-5. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

Vanhempainyhdistys

Koulullamme toimiva vanhempainyhdistys tukee ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhempainyhdistys tuo esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa ja kerää ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi.

Vanhempainyhdistys pyrkii edistämään lasten hyvinvointia yhteisöllisin keinoin ja on mukana myös yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä. Vanhempainyhdistys järjestää erilaisia koulun toimintaa tukevia tempauksia tai tapahtumia. Erityislasten vanhempien osallisuuden edistäminen kuuluu kiinteänä osana vanhempainyhdistyksen toimintaan.

Oulunsalon Kirkonkylän koulun Vanhempainyhdistys ry toimii koulun aktiivisena yhteistyökumppanina. Vanhempainyhdistyksen johtokunnan kuukausittaisissa kokouksissa suunnitellaan tulevaa toimintaa ja käydään läpi koulun edustajan kanssa ajankohtaisia ja tulevia asioita. Yhdistys osallistuu koulun tapahtumiin kuten kodin ja koulun päivä, joulujuhla ja kevätjuhla. Keräämillään varoilla yhdistys on osallistunut mm. hymypatsaiden, lukudiplomien, kunniakirjojen ja välituntitarvikkeiden hankintaan. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Anne-Mari Hautamäki.

Vanhempainyhdistyksen tapaamisiin ja toimintaan ovat kaikki oppilaiden huoltajat ja isovanhemmat tervetulleita!