KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologin työn tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen yhdessä huoltajien ja kouluhenkilöstön kanssa. Oppilaan huoltajat ja lapsi/nuori itse voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin, jos jokin lapsen kasvuun, kehityksen tai koulunkäyntiin liittyvä asia askarruttaa. Oppilas voi tulla koulupsykologin asiakkaaksi myös esimerkiksi opettajan aloitteesta.

Koulupsykologi voi auttaa muun muassa silloin, kun oppilas tarvitsee tukea

* tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmiin

* oppimisvaikeuksiin

* ihmissuhteisiin kotona ja koulussa

* tunne-elämään liittyviin asioihin, esim. mieliala, pelot ja jännittäminen

Myös oppilaan vanhemmat voivat saada ohjausta ja neuvontaa lapsensa kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Keskustelut psykologin kanssa ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia huoltajan suostumuksella ja osallistuu näin lapsen oppimisvalmiuksien arviointiin ja tukitoimien suunnitteluun. Oppilaskohtaisen työn lisäksi koulukuraattori osallistuu koulun monialaiseen oppilashuoltoryhmään, työskentelee ryhmien ja luokkien kanssa sekä on mukana kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Koulupsykologin tavoittaa parhaiten Wilman kautta tai puhelimitse arkipäivisin klo 11.30–12.00.

Koulupsykologi Hennaleena Simula

Puhelin 050 5918726

Sähköposti: hennaleena.simula@ouka.fi