KOULUTERVEYDENHUOLLON TIEDOTE KOTEIHIN

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, joka tehdään 1.ja 5.-luokan oppilaille. Oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan laajaan lääkärintarkastukseen, tällöin tapaamisessa voidaan keskustella mahdollisista perheen tarvitsemista tukitoimista. Myös muihin kuin laajoihin tarkastuksiin on vanhemmilla mahdollisuus osallistua halutessaan. Olettehan silloin yhteydessä terveydenhoitajaan ajan sopimiseksi. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Lapsen sairastuessa ilmoittakaa opettajalle lapsen poissaolosta. Tarvitessanne selvitystä työnantajalle alle 10-vuotiaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten, ottakaa yhteyttä Neuvolan neuvontapuhelimeen puh.08-55844356. Lääkärinaikaa tarvitessanne sairaustapauksissa, voitte varata ajan terveysasemalta. Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on hyvä huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle ja kouluterveydenhuoltoon. Koulussa tehdään suunnitelma lapsen lääkehoidon toteuttamiseksi.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa kouluterveydenhoitaja, opettaja tai joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa omalla terveysasemalla tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Tämän vuoksi on tärkeää, että kouluterveydenhuollossa on ajan tasalla olevat huoltajien yhteystiedot.

Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa varmistakaa, että koulussa on tehty tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Vapaa-ajan tapaturmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen on ensisijaisesti vanhempien vastuulla.

Lapsen hyvinvoinnin perusta on vanhempien jaksaminen ja hyvinvointi. Suosittelemme aikuisille suunnatun diabetesriskitestin tekemistä osoitteessa: www.ouka.fi/diabetestesti 

Kirkonkylän koululla terveydenhoitaja on paikalla seuraavasti:

ma-pe 11.30-12.30. Tapaturmat hoidetaan välittömästi  
                               

Yhteistyöterveisin,

Marja Kurkela

Kouluterveydenhoitaja

Puh. 050 388 6960