Joukkoliikennejaosto - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Joukkoliikenjaosto Joukkoliikenjaosto

Joukkoliikennejaoston tehtäviä ovat joukkoliikenteen toimivaltaiselle viranomaiselle asetetut tehtävät sekä yhteistoimintasopimuksessa joukkoliikennejaostolle erikseen määriteltävät tehtävät.

Pöytäkirja pidetään nähtävillä seuraavalla viikolla tiistaista alkaen Oulu 10:n kirjaamossa. Lisäksi päätökset ovat nähtävänä kaupungin internet-sivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Joukkoliikennejaoston päätöksentekoon liittyvissä asioissa teitä palvelee sihteeri Jaana Seppänen p. 044 703 2300, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Solistinkatu 2, 4 krs., sähköposti: jaana.c.seppanen(at)ouka.fi ja Jaanan poissa ollessa johdon sihteeri Sari Salkosalo p. 044 703 2012, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Solistinkatu 2, 4 krs., sähköposti: sari.salkosalo(at)ouka.fi

Joukkoliikennejaoston perustaminen ja jäsenten valinta kv 25.2.2013 § 21 (pdf)

Uusimmat asiakirjat (5.3.2013 alkaen)

Pöytäkirjat 5.3.2013 saakka

 

Esityslistojen, pöytäkirjojen ja liitteiden katseluun voit tarvita työasemallesi Word, Excel ja Adobe Acrobat -ohjelmat. Jos työasemallesi ei ole asennettu näitä ohjelmia, voit ladata  ilmaiset katseluohjelmat työasemallesi. Katso Ohjeet.

Joukkoliikennejaosto kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 15, Ympäristötalon kahvio Leetassa, Solistinkatu 2.

Sihteeri Jaana Seppänen
s-posti: jaana.c.seppanen(at)ouka.fi
p. 044 703 2300

Syyskauden 2017 kokouspäivät
30.8.
27.9.
18.10.
22.11.
13.12.

 

Pöytäkirjat julkaistaan internetissä mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja ne voivat olla tarkastamattomia. Internetissä julkaistavat pöytäkirjat eivät ole juridisesti virallisia pöytäkirjoja ja ne saattavat joiltakin osin poiketa sisällöltään ja muodoltaan virallisesti allekirjoitetuista ja tarkastetuista pöytäkirjoista.

Pöytäkirjaotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@ouka.fi.