Kaupunginhallituksen konsernijaoston esityslistat ja pöyätkirjat - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja toimivalta on kirjattu kaupunginhallituksen johtosäännön 7. pykälään.

Kaupunginhallituksen johtosääntö, pdf

Kokousasiakirjat 

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoonpano

 
  Jäsen Henk.koht. varajäsen
Puheenjohtaja Riikka Moilanen Anne-Maria Takkula
Varapj. Vaili Jämsä-Uusitalo Annemari Enojärvi
  Minna Åman-Toivio  Tomi Kaismo
  Rauno Hekkala  Hilkka Haaga
  Pekka Kainua  Risto Päkkilä
  Jenni Pitko  Salla Kangas
  Timo Autio  Tuija Pohjola
Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset syksyllä 2016
 • 18.8.
 • 13.9.
 • 13.10.
 • 02.11.
 • 17.11.
 • 23.11.
 • 07.12.
 • 20.12.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset keväällä 2017

 • 19.1.
 • 26.1.
 • 9.2.
 • 22.2.
 • 15.3.
 • 12.4.
 • 17.5.
 • 14.6.

 

 

Pöytäkirjat julkaistaan internetissä mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja ne voivat olla tarkastamattomia. Internetissä julkaistavat pöytäkirjat eivät ole juridisesti virallisia pöytäkirjoja ja ne saattavat joiltakin osin poiketa sisällöltään ja muodoltaan virallisesti allekirjoitetuista ja tarkastetuista pöytäkirjoista.

Pöytäkirjaotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@ouka.fi.