Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Kulttuuristrategia eteni valtuuston käsittelyyn - Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 13.1.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 13.1.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Linkki esityslistaan:

http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=21507

Kokouksen asialista:

1. Infot 13.1.2020. Oulun vedentuotannon riskit ja riittävyys ja Oulujokivarren osayleiskaava – Madekoski I. Merkittiin tiedoksi.

2. Oulun kaupungin kulttuuristrategia 2030. Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: Liitteessä sivulla kaksi kappaleeseen ”Väestörakenteen muutokset” lause "Kulttuuristen taustojen ja väestörakenteen moninaistuminen edellyttävät uutta käsitystä oululaisuudesta" muuttuu muotoon: "Kulttuurisissa taustoissa tapahtuu moninaistumista."

sekä lause: "Jotta oululaisuus olisi avoin kaikille, kaupungin on oltava avara ja mahdollistava." muuttuu muotoon "Kaupungin tulisi olla avara ja mahdollistava. " Kulttuuristrategia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

4. Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella Oulun Innovaatioallianssin toteuttamiin hankkeisiin, syksyn 2019 erityisteemoihin suunnattu hankehaku. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Osallistuminen Iijoen vaelluskalahankkeen 2020-2022 rahoitukseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Paikallinen sopimus Oulun konservatorion yliopettajien palkkauksesta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Uuden varajäsenen valinta sivistys- ja kulttuurilautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Uuden jäsenen valinta rakennuslautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Henkilöstökassan lakkaaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Valtuustoaloite, valtuustoaloitteiden kevennetty käsittely. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Oulun kaupungin ulkoinen arviointi - kaupunginhallituksen seminaari 20.1.2020. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuus Pohjois-Pohjanmaalla – maakunnallinen keskustelutilaisuus 12.2.2020. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tarkempi osallistujalista on saatavilla pöytäkirjan yhteydessä.

13. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

 

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset