Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Kokouspäivät

Syksy 2021

pe 20.8. klo 8.30-12.00 TA-seminaari ja klo 13.00 varsinainen kokous
ti 7.9. klo 13.00 seminaari ja klo 15.00 varsinainen kokous
ti 28.9. klo 15.00 kokous
5. - 6.10. tutustumismatkavaraus
ti 12.10. klo 13.00 seminaari (siku/hyve) ja klo 15.00 varsinainen kokous
ke 20.10. Kaupunkisuunnitteluseminaari 2021
ti 16.11. klo 13.00 seminaari (yhdltk/siku) ja klo 15.00 varsinainen kokous
ti 30.11. kokous
ti 7.12. klo 9.00-13.00 käyttösuunnitelma-22 seminaari
ti 14.12. klo 12.00 kokous, KS22 päätös

Sihteeri

hallintopäällikkö
Sirpa Visuri 
puh. 044 7037551
sähköposti: sirpa.visuri(at)ouka.fi

Sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset