Sivistys- ja kulttuurilautakunta - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Sivistys- ja kulttuurilautakunta Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Sivistys- ja kulttuurilautakunta aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa.

Uusimmat asiakirjat (1.3.2013 alkaen)

 

Esityslistojen, pöytäkirjojen ja liitteiden katseluun voit tarvita työasemallesi Word, Excel ja Adobe Acrobat -ohjelmat. Jos työasemallesi ei ole asennettu näitä ohjelmia, voit ladata  ilmaiset katseluohjelmat työasemallesi. Katso Ohjeet.

Kokouspäivät kevät 2017

to 19.1. 
to 9.2. 
to 23.2.
to 23.3. 
to 27.4.
to 11.5. 
ti 30.5.
ke 21.6.

 

Pöytäkirjat julkaistaan internetissä mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja ne voivat olla tarkastamattomia. Internetissä julkaistavat pöytäkirjat eivät ole juridisesti virallisia pöytäkirjoja ja ne saattavat joiltakin osin poiketa sisällöltään ja muodoltaan virallisesti allekirjoitetuista ja tarkastetuista pöytäkirjoista.

Pöytäkirjaotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@ouka.fi.