Yhdyskun­ta­jaosto (toiminta päättyi 2021)

Uusimmat asiakirjat

Yhdyskuntajaoston tehtävät

Yhdyskuntajaoston toiminta on lakannut valtuustokauden lopussa 2021.

Yhdyskuntajaosto päättää ja valmistelee katujen nimistöasiat, sekä tekee päätökset haja-asutusalueen nimistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaiset kunnan erillispäätökset koskien asemakaava-alueen nimimuutoksia.

Yhdyskuntajaoston päätöksentekoon liittyvissä asioissa teitä palvelee Arja Kuisma p. 044 703 0628, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Solistinkatu 2, 4 krs., sähköposti: arja.kuisma(at)ouka.fi

Yhdyskuntajaoston toiminta on lakannut valtuustokauden lopussa 2021.

Valtuustokaudella 2021–2025 yhdyskuntajaoston tehtävät on siirretty nimistötoimikunnalle.

Sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset