Yhdyskuntajaosto - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Yhdyskuntajaosto Yhdyskuntajaosto

Yhdyskuntajaosto päättää tielautakunnalle laissa kuuluvista tehtävistä ja valmistelee katujen nimistöasiat, sekä tekee päätökset haja-asutusalueen nimistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaiset kunnan erillispäätökset koskien asemakaava-alueen nimimuutoksia.

Yhdyskuntajaoston päätöksentekoon liittyvissä asioissa teitä palvelee toimistosihteeri Sari Lähde puh. 044 703 2212, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Solistinkatu 2, 4 krs., sähköposti: sari.lahde(at)ouka.fi

Esityslistojen ja pöytäkirjojen haku uudistui

1.3.2013 alkaen uudet esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta uudessa osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Uusimmat asiakirjat (1.3.2013 alkaen)

 

Pöytäkirjat 1.3.2013 saakka

Yhdyskuntajaoston kokoukset pidetään ympäristötalolla kokoushuoneessa Silta torstaisin kello 15.00 alkaen pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas torstai.

Syksyn kokouspäivät v. 2017

17.8.2017
20.9.2017
19.10.2017
16.11.2017
21.12.2017

Pöytäkirjaotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@ouka.fi.