Yhdyskuntajaosto - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Yhdyskuntajaosto Yhdyskuntajaosto

Yhdyskuntajaosto päättää tielautakunnalle laissa kuuluvista tehtävistä ja valmistelee katujen nimistöasiat, sekä tekee päätökset haja-asutusalueen nimistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaiset kunnan erillispäätökset koskien asemakaava-alueen nimimuutoksia.

Yhdyskuntajaoston päätöksentekoon liittyvissä asioissa teitä palvelee toimistosihteeri Sari Lähde puh. 044 703 2212, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Solistinkatu 2, 4 krs., sähköposti: sari.lahde(at)ouka.fi

Esityslistojen ja pöytäkirjojen haku uudistui

1.3.2013 alkaen uudet esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta uudessa osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Uusimmat asiakirjat (1.3.2013 alkaen)

 

Pöytäkirjat 1.3.2013 saakka

 

Esityslistojen, pöytäkirjojen ja liitteiden katseluun voit tarvita työasemallesi Word, Excel ja Adobe Acrobat -ohjelmat. Jos työasemallesi ei ole asennettu näitä ohjelmia, voit ladata  ilmaiset katseluohjelmat työasemallesi. Katso Ohjeet.

Yhdyskuntajaoston kokoukset pidetään ympäristötalolla kokoushuoneessa Silta torstaisin kello 15.00 alkaen pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas torstai.


Kevätkauden kokouspäivät v. 2017

19.1.2017 peruttu
16.2.2017
16.3.2017
20.4.2017 peruttu
18.4.2017
15.6.2017

Syksyn kokouspäivät v. 2017

17.8.2017
20.9.2017
19.10.2017
16.11.2017
21.12.2017

 

Pöytäkirjat julkaistaan internetissä mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja ne voivat olla tarkastamattomia. Internetissä julkaistavat pöytäkirjat eivät ole juridisesti virallisia pöytäkirjoja ja ne saattavat joiltakin osin poiketa sisällöltään ja muodoltaan virallisesti allekirjoitetuista ja tarkastetuista pöytäkirjoista.

Pöytäkirjaotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@ouka.fi.