Kunnallinen varhaiskasvatus

Kuva päiväkodin pihalla leikkivistä lapsista
 

Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada varhaiskasvatusta kunnan järjestämänä.  Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia.
 

Varhaiskasvatus päiväkodissa

Kaikissa Oulun kunnallisissa päiväkodeissa järjestetään lapselle perheiden tarpeen mukaan varhaiskasvatusta joko kokopäiväisenä, osapäiväisenä tai osaviikkoisena. Lapsiryhmien koko vaihtelee lasten iän ja erityistarpeiden mukaan. Yleisimmät ryhmät ovat alle 3-vuotiaiden ryhmiä ja 3-5-vuotiaiden ryhmiä. Useissa päiväkodeissa järjestetään lisäksi avoimen varhaiskasvatuksen maksutonta kerhotoimintaa ja esiopetusta. Päiväkodit ovat avoinna tavallisimmin klo 6.30–17.00. Kaupungissa toimii myös ilta- ja yö- sekä viikonloppuhoitoa tarjoavia päiväkoteja.
 

Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa

Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu. Perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokainen lapsi saa perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelman.

Oulussa perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kodissa, lapsen omassa kodissa, kolmiperhepäivähoitona tai ryhmäperhepäiväkodissa. Hoitorenkaassa hoitaja hoitaa useamman perheen lapsia perheiden kodeissa perheiden yhdessä sopimalla tavalla.

Apua arkeen

Koetko tarvitsevasi tukea lapsiperhearkeen? Pyydä  apua  -napilla voit kertoa avun tarpeestasi.  

 

 

Kysyttävää varhaiskasvatuspaikan hakemisesta?

  • Käyntiosoite work Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
  • Postiosoite postal PL 17, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work 08 558 45300 - valitse numero 1
  • Sähköposti
  • Aukioloajat Puhelinpäivystys tiistaista torstaihin
    klo 9.00–12.00
  • Palveluohjauksesta saat ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan hakemiseen liittyen. Voit myös halutessasi päivittää jo jättämääsi hakemusta tai peruuttaa hakemuksen olemalla yhteydessä palveluohjaukseen.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Päiväkodit kartalla

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja