Yhteystiedot

 • Postiosoite postal Sampolan päiväkoti, Kullervontie 5 90570
 • Puhelin Päiväkodin johtaja Susanna Haapsamo cell 044 703 5394
 • Aukioloajat 6.30–17.00 (arkipäivisin)
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiimme -logo

Päiväkodin julkisivukuva

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Sampolan päiväkodin esite 2019 (pdf)

Sampola day care centre 2019 (pdf)

Yhteystiedot

Sampolan päiväkoti

Kullervontie 5,
90570 Oulu

Ryhmien puhelinnumerot

 • Lemminkäiset, p. 044 703 6894
 • Joukahaiset, p. 044 703 6896
 • Untamoiset, p. 044 703 6897
 • Väinämöiset, p. 044 703 6898
 • Tellervot p. 050 343 1279

Avoin päiväkoti Lastu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
PL2000

90014 Oulun Yliopisto
p. 050 379 8995

Päiväkodin johtaja

Susanna Haapsamo
p. 044 703 5394 ja 046 921 1689
susanna.haapsamo@ouka.fi

Varajohtaja

Paula Pulli
p. 044 703 6894
ja 046 921 1689
paula.pulli@ouka.fi

Varhaiserityisopettaja

Pirjo Pakanen
p. 050 596 9460
pirjo.pakanen@ouka.fi

Ryhmät

Lemminkäiset

 • alle 3-vuotiaat
 • lastentarhanopettaja
 • kaksi lastenhoitajaa

Tellervot

 • 1-5-vuotiaat
 • kaksi lastentarhanopettajaa
 • lastenhoitaja

 

Joukahaiset

 • 3-5-vuotiaat
 • kaksi lastentarhanopettajaa
 • lastenhoitaja

Untamoiset

 • 3-5-vuotiaat
 • kaksi lastentarhanopettajaa
 • lastenhoitaja

 

 

Esiopetusryhmät

Väinämöiset

 • 6-vuotiaat, esiopetus
 • kaksi lastentarhanopettajaa
 • lastenhoitaja

Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Kansainvälinen Erasmus+ -projekti

Sampolan päiväkoti on mukana EU:n rahoittamassa kansainvälisessä Erasmus+ -projektissa. Yhteistyökumppaneita ovat Kreikka (siellä Ateena ja Kreeta), Belgia ja Latvia. Projekti on kaksivuotinen ja sen työnimenä on TEAM = Together Everyone Achieves More (=Yhdessä Kaikki Saavuttavat Enemmän).

Projektin teoriapohjana on lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat, että vanhempien osallistuminen lasten varhaiskasvatukseen päiväkodissa edistää lapsen elinikäistä oppimista ja tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Projektin tavoitteena on rohkaista kaikkia vanhempia, myös eri kielitaustaisia, osallistumaan lastensa varhaiskasvatukseen päiväkodissa. Projektin aikana järjestetään säännöllisesti erilaisia päiväkodin ja perheen yhteisiä tapahtumia, joihin osallistuminen tehdään mahdollisimman helpoksi. Samaan aikaan innostetaan perheitä toimimaan yhdessä päiväkodin ulkopuolella oppimista vahvistavilla tavoilla. Jokainen osallistujamaa kokoaa projektin aikana perheille yhteisistä puuhista tehtäväkirjan ja lapset esittelevät päiväkodissa muille, mitä juuri heidän perheensä on tehnyt. Tehtävänä voi olla esimerkiksi perheen yhteinen retki lähipuistoon, leipominen jne.

Perheille suunnatun toiminnan lisäksi eri maiden päiväkotien ja koulujen lapset lähettävät toisilleen pieniä tervehdyksiä, opettavat jonkun pienen perinneleikin tms. Kommunikoimme myös keskenämme suorassa videoyhteydessä sekä saamme partnerimaiden edustajia vieraaksemme syyskuussa 2018. 

Osallistujamaat luovat oman portaalin, johon partnerit kaikista osallistujamaista tallentavat valokuvia järjestetyistä tapahtumista ja perheiden puuhakirjan sivuista.

Projektin aikana perheet saavat tietoa ja keinoja lastensa oppimisvalmiuksien tukemiseksi, vinkkejä ja kokemuksia yhteisen ajan viettämisestä perheen kesken ja lisäksi mahdollisuuden tutustua ja verkostoitua keskenään sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Päiväkotimme

Sampolan päiväkoti sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Kuivasjärven rannalla, Kaijonharjun kaupunginosassa lähellä Oulun Yliopistoa ja Teknologiakylää.

Päiväkodissamme on suuri piha, jossa lapsilla on mahdollisuus monipuoliseen leikkiin, liikkumiseen ja tutkimiseen. Oppimisympäristön monimuotoisuutta lisäävät alueemme luonto ja lähimetsät sekä viereinen leikkipuisto pallokenttineen. Yliopiston, Linnanmaan liikuntahallin ja Kasvitieteellisen puutarhan läheisyys antavat tilaisuuden monipuolisten oppimiskokemusten ja elämysten tarjoamiseen.

Sampolan päiväkoti koostuu kahdesta erillisestä yksiköstä. Sampolan päiväkodin päärakennuksessa toimii viisi lapsiryhmää. Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen lisäksi Sampolan päiväkoti tarjoaa perheille avointa varhaiskasvatusta. Oulun Yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa sijaitsevassa Lastussa toimii neljä ryhmää.

Päiväkotimme läheisyydessä on Oulun Normaalikoulu, jonka kanssa teemme monipuolista yhteistyötä läpi vuoden.

Sampolan päiväkoti toimii Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston yhteistyönä toteutettavana tieteellisen varhaiskasvatuksen tutkimuksen, opettajan koulutuksen kehittämisen sekä opiskelijoiden ohjauksen keskuspäiväkotina.

Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Sampolan päiväkodin ja Lastun toimintasuunnitelma 2018 - 2019 (pdf)

 

"Sylin ja lämmön voimalla, yksilöllisellä hoivalla, mielikuvituskuvin, teemme päivästämme huvin."

Sampolan päiväkodin kestävän kehityksen toimintaohjelma (pdf)

Päiväkotimme toiminnassa korostuvat lasten ja perheiden osallisuus. Pidämme tärkeänä vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Tavoitteenamme on rehellinen ja avoin kanssakäyminen vanhempien kanssa. Näin luomme pohjan molemminpuoliselle luottamukselle ja laadukkaalle yhteistyölle.

Työskentelemme projektiluontoisesti, useimmiten pienryhmissä. Tuemme ja kannustamme lasta löytämään omat voimavaransa sekä oppimaan uusia asioita itse tekemällä ja kokemalla, uusien elämysten kautta. Sampolan päiväkodissa jokaisella lapsella on oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan. Luomme lapselle innostavan ja turvallisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa lapsen luontaisen uteliaisuuden, ympäristön tutkimisen sekä uuden oppimisen. Ympäröivä luonto on tärkeä osa toimintaamme.

Annamme lapselle mahdollisuuden toimia hänelle ominaisilla tavoilla: leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaisu sekä tutkiminen. Tuemme lapsen luontaista oppimisen halua, jokaisen lapsen yksilöllisyyden huomioon ottaen.

 

Verkkoasioinnin sivuilla

voit mm. hakea varhaiskasvatuspaikkaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Lapsuus-sivusto

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki lapsiperheen tärkeät asiat yhdessä osoitteessa.

Päiväkotimme ruokalistan löydät täältä.

Lastu - Sampolan päiväkodin avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella

Lastu - Sampola day care centre´s open early childhood education services on Linnanmaa campus

Kuva toimii linkkinä Vihreä lippu -toiminnan julkisille nettisivuille.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset