Taskilan päiväkoti

  • Postiosoite postal Kummelitie 16 90520 Oulu
  • Puhelin Päiväkodin vs. johtaja Anne Korkiakoski cell 044 703 5474
  • Aukioloajat 6.30–17.00 (arkipäivisin)
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiin

Taskilan päiväkoti

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet 1.1.2018 alkaen (pdf)

Yhteystiedot

Taskilan päiväkoti

Kummelitie 16
90520 Oulu

Ryhmien puhelinnumerot

  • Kimmelit p. 044 703 6699
  • Kummelit p. 044 703 6694
     

Päiväkodin vs. johtaja

Anne Korkiakoski
p. 044 703 5474
anne.korkiakoski@ouka.fi

Varajohtaja

Paula Pohjolainen
p. 050 382 6572
paula.pohjolainen@ouka.fi

Varhaiserityisopettaja

Pauliina Lakka
p.0447035324
pauliina.lakka@ouka.fi

Ryhmät

Kimmelit 

alle 3-vuotiaat

Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Toiminnassamme korostuu kiireetön, turvallinen ja lämmin ilmapiiri. Meillä on aikaa leikille ja hyvälle perushoidolle.

Kimmelit

Kummelit 

3-5-vuotiaat

Ryhmässä yöskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja. Pienryhmissä harjoittelemme vastuuaikuisen johdolla erilaisia arjen omatoimisuuteen liittyviä taitoja. Toimintamme on monipuolista, elämyksiä ja kokemuksia antavaa. Liikumme paljon ja iloitsemme yhdessä oppimisesta ja tutkimisesta.

Kummelit

Päiväkotimme

Taskilan päiväkoti on perustettu v. 1990. Päiväkotimme sijaitsee Taskilan alueella rauhallisella metsän ympäröimällä asuinalueella, jossa on sekä uutta että vanhaa omakoti- ja rivitaloasutusta. Lähellä on myös vanhaa kulttuurimaisemaa (esim. suolamänty).

Päiväkodissa on kaksi kokopäiväryhmää. Piha rajoittuu leikkipuistoon, joka tarjoaa mukavan lisän pihaan. Päiväkodin omalla pihalla on pieni metsäalue.

Auringonsäteitä

Päiväkoti on harmonisen kaunis, puhtaisiin geometrisiin perusmuotoihin pohjautuva, monikulmainen ja pieniä piristäviä yksityiskohtia sisältävä rakennus, jossa on paljon viehättäviä ikkunoita.

Ympäristö on viihtyisä ja rauhallinen. Lähellä oleva luonto tarjoaa oivallisen oppimisympäristön, jossa lasten kiinnostus, uteliaisuus ja havainnointikyky viriää.

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma (pdf)

Tarjoamme lapsille heidän kasvuaan tukevaa toimintaa luonnonläheisessä, turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä, jossa luonnossa toimiminen ja liikkuminen on mahdollista kaikkina vuodenaikoina. Toiminnan suunnittelemme niin, että lapselle syntyy omaan ja muiden olemassaoloon myönteinen ja vastuuntuntoinen tunne, jossa ystävyys, toveruus, lähimmäisenrakkaus ja yhteistyö saa tulla esiin. Myönteiset elämykset ja yhteiset kokemukset siivittävät oppimista.

Meillä lapsen leikkiä arvostetaan!!!

Jokaisella lapsella on oma vastuuaikuinen

Taskilan päiväkodissa toteutetaan vastuuaikuistyötapaa, jonka perusajatuksena on, että lapsen vastuuaikuinen on tärkeässä asemassa lapsen tunne-elämän ja kehityksen tukijana yhdessä vanhempien kanssa. Lapsen ensimmäisten hoitokuukausien aikana luodaan pohja vanhempien ja vastuuaikuisen väliselle yhteistyölle.

Tämä kasvatuskumppanuus alkaa rakentua vanhempien ja vastuuaikuisen välisillä keskusteluilla päivähoidon aloitusvaiheessa ja se lujittuu jatkuvalla yhteydenpidolla kodin ja päiväkodin välillä. Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja vastuuaikuisen tasavertaista yhteistyötä lapsen kasvun ja kehityksen hyväksi.

Pyllähdys pyörällä

 

Päivähoidon aloittaminen merkitsee usein niin lapselle kuin perheellekin suurta muutosta. Varsinkin alle 3-vuotias lapsi on vielä erityisen riippuvainen omista vanhemmistaan ja hän tarvitsee ymmärtävän ja turvallisen aikuisen, joka huolehtii hänen perustarpeistaan, hoivastaan ja hyvinvoinnistaan päivähoidossa. Lapsi tarvitsee vastuuaikuisen apua erillä oloon vanhemmista vaikeiden tunteiden käsittelyssä sekä mielikuvan ylläpitämiseen vanhemmistaan, esim. valokuvien avulla.

Päivähoidon aloitusvaiheessa on suositeltavaa 1–2-viikon tutustumisjakso, jolloin vanhempi voi olla päiväkodissa lapsensa kanssa. Tutustumisjakson aikana vanhempi ja lapsi tutustuvat vastuuaikuiseen ja vastuuaikuinen tutustuu vanhemman ja lapsen tapaan olla yhdessä. Tutustumisjakson aikana vastuuaikuinen oppii näkemään, mitkä ovat lapsen tarpeet ja tottumukset ja vanhempi näkee, mitä lapsen päiväkotipäivään sisältyy.

Alle 3-vuotiaiden ryhmässä lapset on jaettu pienryhmiin niin, että jokaisella kasvatusvastuullisella työntekijällä on 4–5-lasta, joiden vastuuaikuinen hän on. Vastuuaikuinen huolehtii lapsen perustarpeista, hoivasta ja hyvinvoinnista tehden kiinteää yhteistyötä vanhempien kanssa. Vastuuaikuinen tuo kiireettömyyttä päiväkodin arkeen olemalla päivittäin mahdollisimman paljon yhdessä oman pienryhmänsä kanssa. Vastuuaikuinen huolehtii pienryhmänsä lasten perushoidosta: pukeutumisesta, syömisestä, nukahtamisesta ja potalla käymisestä. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä nämä ovat tärkeitä oppimistilanteita.

Myös yli 3-vuotiaiden ryhmässä vastuuaikuisuus toteutuu pienryhmätoimintana. Kasvatushenkilöstöllä on 7–8 lasta, jotka muodostavat oman pienryhmän/kotipesän. Lapset työskentelevät omana ryhmänään, mutta yhteistä toimintaa ovat mm. musiikkituokiot, ulkoilu, erilaiset teemapäivät ja tapahtumat.

Kestävä kehitys

Päiväkodissa on toteutettu kestävän kehityksen periaatteita jo vuodesta 1994 alkaen.

Ympäristökasvatus on kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista arjen käytännöissä. Tämä näkyy meillä jätteiden lajitteluna, sähkön ja veden säästönä ja kierrätysmateriaalin käyttönä. Päiväkoti on siirtynyt kestävän kehityksen tasolle ja toimintamme jatkuu ympäristöystävällisellä kasvatusperiaatteella ja toiminnalla.

Luonnossa leikkiminen, retkeily ja luonnon ihmeisiin tutustuminen kuuluvat arkeemme.

Vihreä lippu

Suvaitsevaisuus

Lapsi oppii päiväkodissamme luontevasti hyväksymään erilaisuutta, sillä päiväkodissa on vuosittain eri kulttuuritaustaisia lapsia, harjoittelijoita ja opiskelijoita.

Taskilan päiväkodin liikunnan toimintasuunnitelma (pdf)

Sijainti kartalla: Taskilan päiväkoti

Verkkoasioinnin sivuilla voit mm. hakea päivähoitopaikkaa

Tutustu ruokalistaamme täältä. 

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset