Turvallisuus

Hätäkeskuslaitos

Hätäkeskuslaitos toimii avun ja turvan ensimmäisenä lenkkinä. Hätäkeskus toimii pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen viestikeskuksena, tukee ja avustaa näiden viranomaisten yksiköitä sekä hoitaa sille säädetyt muut tehtävät.

Hätäkeskukset auttavat kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Hätäkeskuslaitos

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen tehtävät on määritelty pelastuslaissa ja -asetuksessa. Tärkeimmät tehtäväkokonaisuudet ovat tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy, onnettomuus- ja vahinkotilanteiden edellyttämä sammutus- ja pelastustoiminta, sekä väestönsuojelu.

Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos yhdistyivät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi 1.1.2023. Pelastuslaitos on osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinalueen palveluja.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos

Poliisi

Oulun kaupungin alueella poliisitoiminnasta, lupapalveluista ja löytötavara-asioista vastaa Oulun poliisilaitos. Laitoksen toimialue kattaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat.

Oulun poliisilaitos