Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ohjeita ja opastusta turvallisuusasioihin

Kodin turvaopas – Suojele itseäsi ja muita
Sisäasiainministeriön ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön opas sisältää asiaa muun muassa seuraavista aiheista: tapaturmien ehkäisy, paloturvallisuus, rikosten torjuminen, liikenneturvallisuus, tartuntataudit, jokamies luonnossa, ympäristön uhkat, väestönsuojelu, lyhyt ensiapuopas.

Onnettomuuksien ehkäisy
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen sivu sisältää asiaa muun muassa seuraavista aiheista: rakenteellinen palonehkäisy, palotarkastus, valistus ja neuvonta, nuohous, kemikaalivalvonta, ilotulitus.

Pelastustoiminta
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen sivu sisältää asiaa muun muassa seuraavista aiheista: sammutus- ja pelastustoiminta, hätäilmoituksen tekeminen, toiminta tulipalon sattuessa, toiminta liikenneonnettomuuspaikalla, vaarallisien aineiden onnettomuus, heikot jäät.

Sairaankuljetus
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen sivulla esitellään muun muassa: ensihoitopalvelut, sairaankuljetus, ensivastetoiminta.

Pelastustoimi
Sisäasiainministeriön pelastustoimi-sivustolta löytyy tietoa muun muassa seuraavista aiheista: Arjen turvaa, avotulen teko, estä tulipalo, häkävaroitin, hätäilmoitus 112, koti- ja vapaa-ajan tapaturmat, nuohous ja tulisijat, paloturvallisuusvinkit, palovaroitin, pelastautumissuunnitelma, pelastustie, sammuttimet, sammutus, sisusteiden paloturvallisuus, suojautuminen sisään ja väestönsuojat, tavaroiden säilytys, tulipalot, turvallisesti kotona, väestönsuojelu, yleinen vaaramerkki, viittomakielinen pelastautumisopas.