Korotettu kuntalisä

Yhteisöt, järjestöt, yhdistykset ja säätiöt voivat hakea Oulun kaupungilta korotettua kuntalisätukea oululaisen työttömän työllistymisen edistämiseksi.

Korotetun kuntalisän määrä

Korotettu kuntalisä on harkinnanvarainen ja sen on enintään 700 € kuukaudessa. Kuntalisää maksetaan työllisyyden hoitoon varattujen vuosittaisten määrärahojen puitteissa.

Korotetun kuntalisän myöntämisen perusteet

 1. Yhteisö palkkaa palkkatukeen oikeutetun oululaisen työttömän:
 • joka on ollut työtön vähintään 24 kuukautta 28 kuukauden aikana
 • jonka tehtävät ovat pääasiallisesti kuntouttavan työtoiminnan ohjaukseen liittyviä
 • työsuhde kestää vähintään kolme (3) kuukautta

Korotettua kuntalisää voidaan myöntää yhteisölle, jolla on ollut vähintään viisi henkilöä kuntouttavan työtoiminnan ohjauksessa edellisen 12 kuukauden aikana           

 1. Korotettua kuntalisätukea myönnetään pääasiassa yhden (1) henkilön palkkauskustannuksiin/yhteisöä kohden. Korotettua kuntalisätukea myönnetään yhdistystä kohden suhteutettuna kuntouttavan työtoiminnan yhteistyön laajuuteen.

 2. Kuntalisää maksetaan enintään yksi (1) vuosi.

 3. Korotetun kuntalisätuen perusteita voidaan arvioida myös tilannekohtaisesti. Perusteita arvioidaan tilannekohtaisesti, kun yhteisöllä on tarjota työnhakijoiden erityisten tarpeiden mukaisia kuntouttavan työtoiminnan sijoittumismahdollisuuksia.

 4. Kuntouttavan työtoiminnan yhteistyössä kaupunki myöntää avustusta 10 €/pv/osallistuja toteutuneiden työtoimintapäivien mukaisesti.

 5. Korotettua kuntalisätukea ei myönnetä toimijoille ryhmien ohjaukseen, joihin on erillinen yhteistyösopimus aktivointitoiminnasta.

 6. Työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2018 välisenä aikana.

 7. Hakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty.

 8. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin.

Hakeminen ja maksatus

1. Palkkatukea haetaan TE-toimistosta. Yhteisöjen tulee toimittaa kopio palkkatukipäätöksestä BusinessOulun työllisyyspalveluihin kuntalisähakemuksen liitteenä.

2. Yhteisö hakee kuntalisäavustusta hakemuslomakkeella

 • Hakemus palkkatuella työntekijän työllistävälle yhteisöille (pdf)
 • Hakemus palkkatuella työntekijän työllistävälle yhteisöille (Word, netissä täytettävä/tulostettava versio)

3. Työnantajan tulee toimittaa palkatun työntekijän maksatushakemuksesta säännöllisesti BusinessOulun työllisyyspalveluihin.  

Alkuperäinen allekirjoitettu kuntalisähakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen

Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut
Isokatu 4, 4. krs
90100 Oulu

Yhteydenotot: kuntalisa(at)ouka.fi

Kuntalisähakemuksen liitteet

Liitä hakemuksen liitteeksi:

 • kopio palkkatuella työllistetyn henkilön työsopimuksesta
 • kopio TE- toimiston palkkatukipäätöksestä
 • kopio jokaisesta palkkatukitilityksestä työntekijän palkkauskustannusten osalta

Ota yhteyttä!

Jos olet kiinnostunut kuntalisästä, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Yhteydenottolomake
Puhelin: 050 526 3875

Onko sinulla kysyttävää kuntalisän hakemisesta tai maksatuksesta?

Ota yhteyttä sähköpostitse:
kuntalisa(at)ouka.fi

Vuoden 2017 ohjeet

Kuntalisän myöntämisen perusteet oppisopimustyöllistämisessä 2017

Kuntalisän myöntämisen perusteet palkkatukityöllistämisessä 2017

Korotettu kuntalisä 2017

Lomakkeet

Kuntalisän hakulomake(pdf)

Työsopimus (pdf lomake.fi-palvelussa)