Kuntalisä oppisopimuksella työllistäville yhteisöille

Oulun kaupunki tukee yhteisöjen työllistämistoimia maksamalla oppisopimuskoulutuksen kuntalisää työntekijän palkkakuluihin. Oppisopimuskuntalisää voivat hakea oululaisia työttömiä palkkatuella työllistävät yhteisöt, järjestöt, yhdistykset ja säätiöt. Kuntalisää maksetaan oululaisen henkilön työllistymisen edistämiseksi.

Kuntalisän määrä

Oppisopimuksen kuntalisää myönnetään enintään 500 € kuukaudessa, kun yhteisö työllistää ammatillisiin perustutkinto-opintoihin tai osatutkintoihin tähtäävään oppisopimuskoulutustyösuhteeseen palkkatukeen oikeutetun oululaisen työttömän. Kuntalisä on harkinnanvarainen ja sitä maksetaan työllisyyden hoitoon vuosittain varatuista määrärahoista.

 

Myöntämisen perusteet

 1. Yhteisö työllistää oululaisen työttömän oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin tai osatutkintoihin. Henkilön tulee olla palkkatukeen oikeutettu

 • nuori henkilö, jolla ei ole ammatillista tutkintoa

tai

 • henkilön, jonka työllistymistä sairaus tai vamma vaikeutta

tai

 • henkilö, joka on ollut työttömänä vähintään 12 kuukautta 14 kuukauden aikana

tai

 • henkilö, joka on saanut yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella, ja jonka palkkatuki myönnetään 24 kuukautta 28 kuukautta kestäneen työttömyyden perusteella.
 1. Oppisopimuskuntalisää voidaan maksaa enintään 500 € kuukaudessa enintään kolmen (3) vuoden ajalta henkilöä kohden.

 1. Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on

 • vähintään kolmen (3) kuukauden työsuhde  
 • vähintään 80 %:n työaika. Lisäksi työllistettävälle tulee maksaa vähintään työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, on maksettava kyseiselle työlle tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
 1. Tuen saamisen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti.

 2. Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus otetaan huomioon kuntalisän myöntämisessä. Yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä ja koulutuskorvaus) eivät saa ylittää oppisopimuskoulutettavan kokonaispalkkauskustannuksia. Rahallisen lomakorvauksen osuutta ei oteta huomioon.

 3.  Yhteisö sitoutuu työllistämään työntekijän vähintään kolmeksi (3kk) kuukaudeksi. Tätä lyhempään työsuhteeseen ei myönnetä kuntalisää.

 4. Yhteisö hakee palkkatukea TE-toimistosta.

 5. Työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2018 välisenä aikana.

 6. Alkuperäinen kuntalisähakemus toimitetaan BusinessOulun työllisyyspalveluhin. Hakemuksen liitteenä toimitetaan työsopimus, palkkatukipäätös ja oppisopimustoimiston koulutussopimus.

 7. Kuntalisähakemus on jätettävä kolmen (3kk) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus jätetty. Mikäli kuntalisähakemus ei ole saapunut määräaikaan mennessä ja työsuhde päättyy, kuntalisää ei myönnetä takautuvasti.

 8. Maksu tapahtuu kolmen kuukauden jaksoina. Kuntalisäpäätös voidaan tehdä vasta, kun yhteisö toimittaa avustushakemuksen tarvittavine liitteineen työllisyyspalveluihin.

 9. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin sekä TE-toimistoon. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin. Näin toimitaan myös silloin, kun työntekijällä on palkaton työnteon keskeytys.

 10. Mikäli työsuhde puretaan aiemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa. Näin toimitaan myös silloin, kun työntekijällä on palkaton työnteon keskeytys.

 11. Työnantaja toimittaa kopion työntekijän palkkatukitilityksistä työllisyyspalveluihin.

 12. Yhteisön on sovittava kuntalisästä erikseen Oulun kaupungin edustajan kanssa, mikäli yhteisö saa samaan aikaan muuta julkista avustusta työntekijän palkkauskustannuksiin tai yhteisöllä on Oulun kaupungin kanssa sopimus palkkatuella työllistävän toiminnan järjestämisestä

 13. Mikäli kuntalisän maksamisen ehdot eivät täyty, BusinessOulun työllisyyspalvelut voi periä perusteettomasti maksetun tuen takaisin.

 

 

Hakeminen ja maksatus

1. Palkkatuki haetaan ensin TE- toimistosta.

Kuntalisähakemuksen liitteenä toimitetaan työsopimus, palkkatukipäätös ja oppilaitoksen kanssa tehty koulutussopimus.

2. Yhteisö hakee oppisopimuksen kuntalisäavustusta hakemuslomakkeella

 • Hakemus palkkatuella työntekijän työllistävälle yhteisölle (pdf)
 • Hakemus palkkatuella työntekijän työllistävälle yhteisölle (Word, netissä täytettävä/tulostettava versio)

3. Työnantajan tulee toimittaa säännöllisesti kopio jokaisesta maksatushakemuksesta työntekijän palkkauskustannusten osalta BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Jos palkkauskustannukset jäävät aiemmin ilmoitettua alhaisemmaksi, liika maksettu peritään takaisin.

Alkuperäinen allekirjoitettu kuntalisähakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut
Isokatu 4, 4. krs
90100 Oulu

Yhteydenotot: kuntalisa(at)ouka.fi

Kuntalisähakemuksen liitteet

 • kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä
 • kopio työsopimuksesta
 • kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta
 • kopio työllistettävän kuukausittaisesta palkkatukitilityksestä,
 • kopio tutkintotodistus oppisopimuskoulutuksesta

Ota yhteyttä!

Jos olet kiinnostunut kuntalisästä, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Yhteydenottolomake
Puhelin: 050 526 3875

Onko sinulla kysyttävää kuntalisän hakemisesta tai maksatuksesta?

Ota yhteyttä sähköpostitse:
kuntalisa(at)ouka.fi

Vuoden 2017 ohjeet

Kuntalisän myöntämisen perusteet oppisopimustyöllistämisessä 2017

Kuntalisän myöntämisen perusteet palkkatukityöllistämisessä 2017

Korotettu kuntalisä 2017

Lomakkeet

Kuntalisän hakulomake(pdf)

Työsopimus (pdf lomake.fi-palvelussa)