Kuntalisä oppisopimuksella työllistäville yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

BusinessOulu tukee yhteisöjen työllistämistä maksamalla kuntalisää oululaisia työttömiä palkkatuella työllistäville yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille työntekijän palkkakuluihin. Business Oulu –liikelaitoksen johtokunta vahvistaa kuntalisän myöntämisperusteet vuosittain. Työllistämisen taloudellisia tukia myönnetään vuoden 2023 talousarvion puitteissa.

Kuntalisän määrä ja myöntämisen perusteet

Oppisopimustyösuhteeseen myönnettävän kuntalisän edellytyksenä on työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki, vähintään kolmen kuukauden työsuhde ja 80 %:n työaika. Lisäksi kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on, että työllistettävälle maksetaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä. Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus otetaan huomioon kuntalisän myöntämisessä. Yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä ja koulutuskorvaus) eivät saa ylittää oppisopimuskoulutettavan kokonaispalkkauskustannuksia. Työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2023 välisenä aikana.

 

Kuntalisä enintään

Kuntalisän myöntämisen
perusteet

Kuntalisää myönnetään

600 €/kk

ammatillista tutkintoa vailla oleva alle 30-vuotias nuori, tai

henkilö, jolle työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on vähintään 40 % palkkauskustannuksista, tai kun työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on vähintään 30% palkkauskustannuksista, kun henkilöllä ei ole ammatillista tutkintoa, tai

henkilö, jonka työllistymistä sairaus tai vamma vaikeuttaa, tai

henkilö, joka on kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja.

Työsuhde vähintään 3 kk ja työaika vähintään 80 %

enintään
3 vuotta

 

Tuen saamisen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti. Opintojen edistymisestä on raportoitava vuosittain. Työajan osalta voidaan soveltaa harkintaa. 

Lisätietoja

Tuet ja avustukset: palveluasiantuntija Helena Valkama, p. 044 703 6873

Lomakkeet:

Kuntalisän hakulomake yhteisöille (pdf)

Suostumus tietojen luovutukseen (pdf)