Kuntalisä oppisopimuksella työllistäville yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

BusinessOulu tukee yhteisöjen työllistämistä maksamalla kuntalisää oululaisia työttömiä palkkatuella työllistäville yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille työntekijän palkkakuluihin. Business Oulu –liikelaitoksen johtokunta vahvistaa kuntalisän myöntämisperusteet vuosittain. Työllistämisen taloudellisia tukia myönnetään vuoden 2020 talousarvion puitteissa.

Kuntalisän määrä ja myöntämisen perusteet

Oppisopimustyösuhteeseen myönnettävän kuntalisän edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki, vähintään kolmen kuukauden työsuhde ja 80 %:n työaika. Lisäksi kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on, että työllistettävälle maksetaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä. Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus otetaan huomioon kuntalisän myöntämisessä. Yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä ja koulutuskorvaus) eivät saa ylittää oppisopimuskoulutettavan kokonaispalkkauskustannuksia. Työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana.

 

Kuntalisä enintään

Kuntalisän myöntämisen
perusteet

Kuntalisää myönnetään

600 €/kk

ammatillista tutkintoa vailla oleva alle 30-vuotias nuori, tai

henkilö, jolle TE-toimiston myöntämä palkkatuki on vähintään 40 % palkkauskustannuksista, tai

henkilö, jonka työllistymistä sairaus tai vamma vaikeuttaa, tai

henkilö, joka on kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja.

Työsuhde vähintään 3 kk ja työaika vähintään 80 %

enintään
3 vuotta

 

Tuen saamisen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti. Opintojen edistymisestä on raportoitava vuosittain. Työajan osalta voidaan soveltaa harkintaa. 

Kuntalisän hakeminen

Palkkatukea haetaan ensin TE-toimiston kautta. Palkkatukipäätöksen saatuaan yleishyödyllinen toimija voi hakea kuntalisää.

Hakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut. Mikäli kuntalisähakemus ei ole saapunut määräaikaan mennessä ja työsuhde päättyy, kuntalisää ei myönnetä takautuvasti.

Alkuperäinen kuntalisähakemus toimitetaan Business Oulun työllisyyspalveluihin. Lisäksi toimitetaan seuraavat liitteet:

  • kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä, oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta ja työsopimuksesta
  • Lisäksi tarvitsemme kopiot palkkatuen maksatushakemuksista kolmen (3) kuukauden välein

Postiosoite:

Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut / Kuntalisä
PL 22
90015 Oulun kaupunki

Sähköposti: kuntalisa(at)ouka.fi

Henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää turvasähköpostipalvelun kautta.  Turvasähköpostipalvelu löytyy osoitteesta https://securemail.ouka.fi  

 

Yhteisö sitoutuu työllistämään työntekijän vähintään kolmeksi (3) kuukaudeksi. Tätä lyhyempään työsuhteeseen ei myönnetä kuntalisää. Kuntalisää myönnettäessä yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä ja koulutuskorvaus) eivät saa ylittää kokonaispalkkauskustannuksia. Rahallisen lomakorvauksen osuutta ei oteta palkkauskustannuksissa huomioon. Tuella katettavilla palkkauskustannuksilla tarkoitetaan työntekijälle maksettavaa palkkaa ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä ja sen lisäksi työnantajan lakisääteistä sosiaaliturva, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä pakollista ryhmähenkivakuutusmaksua.

Palkkauskustannuksiin ei lueta:

  • tuella palkatulle maksettavaa lomakorvausta tai sitä vastaavaa korvausta
  • palkkaa ajalta, jolloin työnantajalla on oikeus saada tukityöllistetyn palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain päivärahaetuutta tai tapaturmavakuutuslain
  • mukaista päivärahaa tai korvausta sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella.

Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Mikäli työsuhde päättyy aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, tukea maksetaan niiltä päiviltä, joilta työntekijälle on maksettu palkkaa. Näin toimitaan myös silloin, kun työntekijällä on palkaton työnteon keskeytys.

Kuntalisän maksatus

Maksu tapahtuu kolmen (3) kuukauden jaksoina. Mikäli yhteisö saa samanaikaisesti muuta julkista avustusta henkilön palkkauskustannuksiin tai yhteisöllä on sopimus Business Oulun työllisyyspalveluiden kanssa sellaisen toiminnan järjestämisestä, jossa työllistetään palkkatuella, tulee yhteisön aina sopia erikseen kuntalisästä Business Oulun työllisyyspalveluiden edustajan kanssa. Mikäli kuntalisää on maksettu liikaa, BusinessOulun työllisyyspalvelut perii sen takaisin.

Ota yhteyttä!

Jos olet kiinnostunut kuntalisästä, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Yhteydenottolomake
Puhelin: 050 526 3875

Onko sinulla kysyttävää kuntalisän hakemisesta tai maksatuksesta?

Ota yhteyttä sähköpostitse:
kuntalisa(at)businessoulu.com

Lomakkeet

Kuntalisän hakulomake yhteisöille (pdf)

Työsopimus (pdf lomake.fi-palvelussa)

Suostumus tietojen luovutukseen (pdf)