Kuntalisä yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

BusinessOulu tukee yhteisöjen työllistämistä maksamalla kuntalisää oululaisia työttömiä palkkatuella työllistäville yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille työntekijän palkkakuluihin. Business Oulu –liikelaitoksen johtokunta vahvistaa kuntalisän myöntämisperusteet vuosittain. Työllistämisen taloudellisia tukia myönnetään vuoden 2023 talousarvion puitteissa.

Kuntalisän määrä ja myöntämisen perusteet

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki, vähintään kolmen kuukauden työsuhde ja 80 %:n työaika. Lisäksi kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on, että työllistettävälle maksetaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä. Yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä) eivät saa ylittää kokonaispalkkauskustannuksia. Työsuhde alkaa 1.1. – 31.12.2023 välisenä aikana.

 

Kuntalisä enintään

Kuntalisän myöntämisen
perusteet

Kuntalisää myönnetään

450 €/kk

Henkilö, jolle työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on 100 % aina 65 % työaikaan saakka tai 50 % palkkauskustannuksista.

Työsuhde vähintään 3 kk ja työaika vähintään 80 %

enintään
12 kk

Henkilö, joka on kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja.

Työsuhde vähintään 3 kk ja työaika vähintään 80 %

enintään
12 kk

550 €/kk

Henkilön, jolle on maksettu vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai työllistämistä edistävän toimenpiteen aikana (Kela).

Tosite työmarkkinatukipäivien kertymästä tulee liittää kuntalisähakemukseen.

Työsuhde vähintään 3 kk ja työaika vähintään 80 %

enintään
12 kk

550 €/kk

Henkilö, jonka vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä.

Työsuhde vähintään 3 kk, työajan osalta voidaan soveltaa harkintaa.

enintään
3 vuotta

750 €/kk

Henkilön, jolle on maksettu vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai työllistämistä edistävän toimenpiteen aikana (Kela).

Tosite työmarkkinatukipäivien kertymästä tulee liittää kuntalisähakemukseen.

Työsuhde vähintään 3 kk ja työaika vähintään 80 %

enintään
12 kk

 

Lisätietoja

Tuet ja avustukset: palveluasiantuntija Helena Valkama, p. 044 703 6873

Lomakkeet:

Kuntalisän hakulomake yhteisöille (pdf)

Suostumus tietojen luovutukseen (pdf)