Kuntalisä kolmannen sektorin toimijoille Kuntalisä kolmannen sektorin toimijoille

Tuemme yhteisöjen työllistämistä maksamalla kuntalisää oululaisten työttömien palkkakuluihin. Kuntalisää voivat hakea oululaisia työttömiä palkkatuella työllistävät yleishyödylliset yhteisöt, järjestöt, yhdistykset ja säätiöt.

Kuntalisän myöntäminen edellyttää vähintään kolmen (3) kuukauden työsuhdetta ja 80 %:n työaikaa. Lisäksi työllistettävälle tulee maksaa vähintään työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, edellytyksenä on kyseiselle työlle tavanomaisen ja kohtuullisen palkan maksaminen.

Kuntalisän määrä

Kuntalisä enintään

Kuntalisän myöntämisen
perusteet

Kuntalisää maksetaan

350 €/kk

Henkilö, joka on saanut vähintää 300 pv työmarkkinatukea ja tyttömyyden kesto on vähintään 24 kk edellisen 28 kk:n aikana

Työsuhde vähintään 3 kk

Työaika vähintään 80 %

enintään
10 kk

700 €/kk

Henkilö, joka on saanut työttömyyden perusteella yli 1 000 pv työmarkkinatukea

Työsuhde vähintään 3 kk

Työaika vähintään 80 %

enintään
10 kk

350 €/kkk

Henkilö, jonka vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä

enintään
2 vuotta

 

Kuntalisän hakeminen

Palkkatukea haetaan ensin TE-toimiston kautta.

Palkkatukipäätöksen saatuaan yleishyödyllinen toimija voi hakea Oulun kaupungin kuntalisää.

Alkuperäinen kuntalisähakemus toimitetaan Oulun kaupungin työllisyyspalveluihin. Lisäksi toimitetaan seuraavat todistukset:

  • kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta
  • kopio jokaisesta palkkatukitilityksestä työntekijän palkkakustannusten osalta

Tarvittaessa toimitetaan myös seuraavat todistukset:

  • kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta
  • tutkintotodistus oppisopimuskoulutuksesta
  • kopio muun työnantajan tehtäviin siirtämiseen laaditusta sopimuksesta

Alkuperäinen hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Oulun kaupunki
Työllisyyspalvelut
Isokatu 4, 4. krs

90100 Oulu

Sähköposti: kuntalisa(at)ouka.fi

Ota yhteyttä!

Jos olet kiinnostunut kuntalisästä, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Yhteydenottolomake
Puhelin: 050 526 3875

Onko sinulla kysyttävää kuntalisän hakemisesta tai maksatuksesta?

Ota yhteyttä sähköpostitse:
kuntalisa(at)ouka.fi

Vuoden 2017 ohjeet

Kuntalisän myöntämisen perusteet oppisopimustyöllistämisessä 2017

Kuntalisän myöntämisen perusteet palkkatukityöllistämisessä 2017

Korotettu kuntalisä 2017

Lomakkeet

Kuntalisän hakulomake (pdf)

Työsopimus (pdf lomake.fi-palvelussa)