Kuntalisä oppisopimuksella työllistäville yrityksille

BusinessOulu tukee yritysten työllistämistä erilaisin rekrytointikynnystä madaltavin taloudellisin tukimuodoin. Kriteereiden täyttyessä tukia voidaan maksaa rekrytoitavan henkilön palkkakuluihin yrityksen palkatessa oululaisia työttömiä henkilöitä. Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta vahvistaa taloudellisten tukien myöntämisperusteet vuosittain. Työllistämisen taloudellisia tukia myönnetään vuoden 2023 talousarvion määrärahojen puitteissa.

Kuntalisän määrä ja myöntämisen perusteet

Oppisopimuskuntalisän myöntämisen edellytyksenä on työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatukivähintään 85 %:n työaika ja että työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä. Kuntalisää myönnetään enintään 600 eur/kk, kun yritys työllistää oululaisen työttömän oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin. Työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2023 välisenä aikana.

Oppisopimuskoulutukseen myönnettävä koulutuskorvaus otetaan kuntalisää myönnettäessä huomioon siten, että yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä ja koulutuskorvaus) eivät saa ylittää oppisopimuskoulutettavan palkkauskustannuksia.

 

Kuntalisä enintään

Oppisopimuskuntalisän myöntämisen
perusteet

Kuntalisää myönnetään

600 €/kk

ammatillista tutkintoa vailla oleva alle 30-vuotias nuori, tai

henkilö, jolle työvoimaviranomaisen oppisopimukseen myöntämä palkkatuki on vähintään 40 % palkkauskustannuksista, tai

henkilö, jonka työllistymistä sairaus tai vamma vaikeuttaa, tai

kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja, tai

henkilö, jolle työvoimaviranomaisen oppisopimukseen myöntämä palkkatuki on vähintään 30% palkkauskustannuksista, silloin kun kyse on lisä- tai erikoistumiskoulutuksesta, joka on kohdennettu erityisesti pienyrityksiin tai erityistä osaamista vaativiin tehtäviin.

Työaika vähintään 85 % ja palkkaus TES mukaisesti. Mikäli palkkatuki on myönnetty sairauden tai vamman perusteella alentuneen työkyvyn vuoksi, voidaan työajan osalta soveltaa harkintaa.

enintään
36 kk

Lisätietoja

Heli Tervamaa p. 040 358 2316

Hakulomakkeet:

Kuntalisän hakulomake yrityksille (pdf)
Suostumus tietojen luovutukseen (pdf)