Kuntalisä yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Oulun kaupungin yksiköt

Oulun kaupungin yksiköissä toteutettavaa kuntouttavaa työtoimintaa tuetaan Tutor-koulutuksin ja Tutor-avustuksella. Tutor-avustusta maksetaan kaupungin yksiköille 10 euroa toteutunutta työtoimintapäivää ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa henkilöä kohti silloin, kun yksikössä on tutor-koulutettuja työntekijöitä. 

Yhdistykset, säätiöt ja muut kolmannen sektorin toimijat:

 

Yhteistyösopimus kuntouttavasta työtoiminnasta

  • 10 € / toteutunut työtoimintapäivä / kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva henkilö

Yhteistyösopimus aktivointitoiminnasta

  • 18 € / toteutunut työtoimintapäivä / kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva henkilö
  • 2400 € / kk / ryhmätoiminnan ohjaaja

Yhteistyösopimus kuntouttavasta työtoiminnasta

Yhdistykset, säätiöt ja muut kolmannen sektorin toimijat voivat tarjota kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Työtoimintaan osallistuva henkilö ei ole työsuhteessa, joten toimintaan soveltuvat avustavat työtehtävät.

Kuntouttavan työtoimintapaikan tarjoamisesta sekä siihen liittyvästä ohjauksesta on sovittava etukäteen ja laadittava yhteistyösopimus BusinessOulun työllisyyspalveluiden kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäjälle maksetaan avustusta 10 euroa toteutunutta työtoimintapäivää ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa henkilöä kohti. 

Yhteistyösopimus aktivointitoiminnasta

Kuntouttavan työtoiminnan yhteistyötä voidaan laajentaa tarvittaessa ryhmämuotoiseksi aktivointitoiminnaksi. Yhteistyön laajentamisesta sovitaan etukäteen, ja se edellyttää BusinessOulun työllisyyspalveluiden arviointia palvelun tarpeesta. Ennen aktivointiyhteistyösopimuksen solmimista tulee yhteistyökumppanilla olla voimassa oleva kuntouttavan työtoiminnan perussopimus BusinessOulun työllisyyspalveluiden kanssa.

Aktivointitoimintaa tuetaan ohjaustoiminnan avustuksella sekä sitä täydentävällä päiväkohtaisella avustuksella. Ryhmämuotoisessa toiminnassa yhden ohjaajan toteutuneisiin ohjaustoiminnan kustannuksiin myönnetään avustusta enintään 2400 euroa per kuukausi, jonka lisäksi maksetaan 18 euroa toteutunutta työtoimintapäivää ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa henkilöä kohti. Päiväkohtainen avustus on tarkoitettu kattamaan kuntouttavasta työtoiminnasta aiheutuvia kuluja.

Kuntouttavan työtoiminnan avustuksista päättää vuosittain Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta.

Kuntouttavan työtoiminnan tuki haetaan eAsioinnissa

Lisätietoja

Tuet ja avustukset: palveluasiantuntija Helena Valkama, p. 044 703 6873

Yhteistyön käynnistäminen: verkostokoordinaattori Jaana Pasma, p. 044 703 4042