Työllisyyttä edistävät hankkeet

Työllisyyspalvelut toteuttaa, rahoittaa ja toimii yhteistyökumppanina useissa erilaisissa työllisyyttä edistävissä hankkeissa. 

Työllisyyttä edistävillä hankkeilla pyritään parantamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia, vaikuttamaan heidän hyvinvointiinsa ja edistämään yhteiskunnallista osallisuutta. Hankkeilla pyritään myös vähentämään pitkäaikaistyöttömyyttä ja vastaamaan nuorisotakuun tavoitteiden toteutumiseen.

Hanketyö tukee ja toteuttaa Kaupunkistrategia Oulu 2026 mukaisia tavoitteita. Työnhakijoille suunnattuja työllistämishankkeita rahoitetaan työllisyysmäärärahasta.

Oulun kaupungin omat työllisyyshankkeet

Tällä hetkellä käynnissä ovat seuraavat Oulun kaupungin omat työllisyyshankkeet.

Oman hanketoiminnan lisäksi Työllisyyspalvelut on yhteistyökumppanina ja rahoittajana useissa muiden organisaatioiden toteuttamissa työllisyyttä edistävissä hankkeissa. Oulun kaupungin tukemat hankkeet kuuluvat kaupunginhallituksen hyväksymään Työllä hyvinvointia -kehittämissalkkuun.

Muita Oulun kaupungin rahoittamia työllisyyshankkeita voit etsiä Oulun kaupungin hanketietokannasta. Valitse salkku-kohdasta "Työllä hyvinvointia”.

Ohjeet

Työllisyyttä edistävien projektien kuntarahoituksen myöntämisperusteet 2023 (pdf)

 

Lisätietoja

Nina Himsworth
Ohjelmakoordinaattori
nina.himsworth(at)businessoulu.com