Työllisyysraportit

Työllisyyskatsaus joulukuussa 2020

Joulukuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 2 205 avointa työpaikkaa ja kuukauden lopussa oli 14 389 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 2 120. Avoimia työpaikkoja oli 11 enemmän kuin marraskuussa ja 173 vähemmän kuin vuosi sitten joulukuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 1 888 enemmän kuin marraskuussa ja 2 662 enemmän kuin vuosi sitten joulukuussa. 

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 14,5 % (marraskuussa 12,6 % ja vuotta aiemmin 12,0 %). 

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 21,4 % (marraskuussa 26,2 % ja vuotta aiemmin 27,3 %). 

Viime vuoden joulukuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 184) nousi 1 175 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (4 056) kasvoi 778 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 387) nousi 145 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. 

Joulukuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 443 ja nuorisotyöttömyysaste oli 19,9 % (marraskuussa 16,0 % ja vuotta aiemmin 16,8 %). 

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli joulukuussa 2 142 430 € (marraskuussa 1 818 754 € ja v. 2019 joulukuussa 1 688 819 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli joulukuussa 4 468 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 290. Marraskuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 371, joista yli 1000-päiväisiä 2 239. Vuoden 2019 joulukuussa yli 300-päiväisiä oli 4 139, joista yli 1000-päiväisiä 2 025. 

 
Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta

 
Trendit: 

  • Työttömiä työnhakijoita 2262 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. 
  • Työttömyysaste 2,5 prosenttiyksikköä korkeampi vuoden takaiseen verrattuna. 
  • Nuorisotyöttömyys 3,1 prosenttiyksikköä korkeampi vuoden takaiseen verrattuna. 
  • Pitkäaikaistyöttömiä oli 1 175 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. 
  • Aktivointiaste laski 5,9 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna. 
  • Avoimia työpaikkoja oli 173 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. 
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 437 000 euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin. 

 

Tammikuun tilastot julkistetaan 2.3.2021. 


Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa kaksipäistä nuolipainiketta