Työllisyysraportit

Työllisyyskatsaus lokakuussa 2022

Lokakuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 2 859 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 10 826 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 379. Avoimia työpaikkoja oli 410 vähemmän kuin syyskuussa ja 1 009 vähemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 136 vähemmän kuin syyskuussa ja 603 vähemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 76 enemmän kuin syyskuussa ja 315 vähemmän kuin vuosi sitten lokakuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 10,6 % (syyskuussa 10,8 % ja vuotta aiemmin 11,4 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 29,7 % (syyskuussa 28,3 % ja vuotta aiemmin 26,7 %).

Viime vuoden lokakuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 187) laski 645 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 114) laski 421 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 243) laski 55 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Lokakuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 708 ja nuorisotyöttömyysaste oli 14,2 % (syyskuussa 14,2 % ja vuotta aiemmin 13,2 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli lokakuussa 1 785 448 € (syyskuussa 1 910 111 €  ja vuotta aiemmin 1 995 644  €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli lokakuussa 3 922 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 337. Syyskuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 073, joista yli 1000-päiväisiä 2 380. Vuoden 2021 lokakuussa yli 300-päiväisiä oli 4 695, joista yli 1000-päiväisiä 2 359.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 603 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 315 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste laski 0,8 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 1 prosenttiyksikön vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 645 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste nousi 3 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 1 009 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 210 000 euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 773 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Marraskuun tilastot julkistetaan 20.12.2022.


Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa kaksipäistä nuolipainiketta. Raportit toimivat parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Firefox ja Edge.