Työllisyysraportit

Työllisyyskatsaus helmikuussa 2023

Helmikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 5 421 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 12 472 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 893. Avoimia työpaikkoja oli 459 enemmän kuin tammikuussa ja 842 vähemmän kuin vuosi sitten helmikuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 150 vähemmän kuin tammikuussa ja 846 enemmän kuin vuosi sitten helmikuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 57 enemmän kuin tammikuussa ja 12 enemmän kuin vuosi sitten helmikuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,1 % (tammikuussa 12,3 % ja vuotta aiemmin 11,4 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 25 % (tammikuussa 23,4 % ja vuotta aiemmin 26,2 %).

Viime vuoden helmikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 319) laski 455 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 355) laski 142 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 387) nousi 140 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Helmikuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 084 ja nuorisotyöttömyysaste oli 16,9 % (tammikuussa 17,3 % ja vuotta aiemmin 14,5 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli helmikuussa 1 948 210 € (tammikuussa 1 984 463 €  ja vuotta aiemmin 1 883 465 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli helmikuussa 4 123 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 422. Tammikuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 209, joista yli 1000-päiväisiä 2 469. Vuoden 2022 helmikuussa yli 300-päiväisiä oli 4 424, joista yli 1000-päiväisiä 2 348.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 846 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 12 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 2,4 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 455 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 1,2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 842 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 64 000 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 301 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maaliskuun tilastot julkistetaan 26.4.2023.


Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa kaksipäistä nuolipainiketta. Raportit toimivat parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Firefox ja Edge.