Työllisyysraportit

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa marraskuun lopussa 2 570 avointa työpaikkaa ja kuukauden lopussa kirjoilla oli 10 253 oululaista työtöntä työnhakijaa lomautetut mukaan luettuna. Työttömiä oli 336 henkilöä vähemmän kuin v. 2018 marraskuussa ja 156 enemmän kuin v. 2019 lokakuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 10,5 %, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuosi sitten.

Viime vuoden marraskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 560 henkilöllä, yli 50-vuotiaiden työttömien määrä 81:lla ja vammaisten tai pitkäaikaissairaiden työttömien määrä 101 henkilöllä. 

Nuoria alle 30-vuotiaita oli Oulussa työttömänä 3 116, joista alle 25-vuotiaita oli 1644. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 165 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työmarkkinatuen Oulun kuntaosuusmaksu marraskuussa oli 1 592 716 €, mikä on 158 260€ vähemmän kuin vuosi sitten. Työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oli marraskuussa 4 104 työnhakijaa, joista 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 1 998. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kuntaosuuslistalla olevien määrä väheni 364 henkilöllä.

Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään TE-hallinnon rekisteritietoihin perustuvaa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoa sekä Kelan Kelasto tilastopalvelua. 

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 336 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
  • Nuorisotyöttömyys laski ja ulkomaalaisten työttömyys nousi vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä oli 101 vähemmän kuin vuosi sitten.
  • Aktivointiaste hieman laski vuoden takaiseen verrattuna.
  • Uusia avoimia työpaikkoja oli 803 enemmän kuin edellisvuonna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu lokakuussa oli 158 260€ vähemmän kuin vuosi sitten. Kuntaosuusmaksut yhteensä vuoden alusta ovat 1 178 913 € vähemmän kuin vuosi sitten tähän aikaan.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajien kokonaismäärä väheni.

 

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy Ely-keskuksen sivuilta.

Joulukuun luvut julkaistaan 24.1.2020


Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa kaksipäistä nuolipainiketta