Työllisyysraportit

Marraskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 2 194 avointa työpaikkaa ja kuukauden lopussa oli 12 501 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 1 330. Avoimia työpaikkoja oli 393 vähemmän kuin lokakuussa ja 376 vähemmän kuin vuosi sitten marraskuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 112 enemmän kuin lokakuussa ja 2 248 enemmän kuin vuosi sitten marraskuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,6 % (lokakuussa 12,5 % ja vuotta aiemmin 10,5 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 26,2 % (lokakuussa 26,4 % ja vuotta aiemmin 33,2 %).

Viime vuoden marraskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (3 875) nousi 986 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 689) kasvoi 667 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 293) nousi 135 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Marraskuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 969 ja nuorisotyöttömyysaste oli 16,0 % (lokakuussa 16,2 % ja vuotta aiemmin 13,5 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli marraskuussa 1 818 754 € (lokakuussa 2 009 571 € ja v. 2019 marraskuussa 1 592 716 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli marraskuussa 4 371 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 239. Lokakuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 510, joista yli 1000-päiväisiä 2 286. Vuoden 2019 marraskuussa yli 300-päiväisiä oli 4 104, joista yli 1000-päiväisiä 1 998.
 

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

 

Trendit:

 • Työttömiä työnhakijoita 2 248 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Työttömyysaste 2,1 prosenttiyksikköä korkeampi vuoden takaiseen verrattuna.
 • Nuorisotyöttömyys 2,5 prosenttiyksikköä korkeampi vuoden takaiseen verrattuna.
 • Pitkäaikaistyöttömiä oli 986 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Aktivointiaste laski 7,0 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
 • Avoimia työpaikkoja oli 376 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
 • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 226 000 euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.
   

  Joulukuun tilastot julkistetaan 28.1.2021.


Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa kaksipäistä nuolipainiketta