Työllisyysraportit

Työllisyyskatsaus huhtikuussa 2021

Huhtikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 3 637 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 13 488 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 1 541. Avoimia työpaikkoja oli 229 vähemmän kuin maaliskuussa ja 1 501 enemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 372 vähemmän kuin maaliskuussa ja 4 887 vähemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 305 vähemmän kuin maaliskuussa ja 4 587 vähemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 13,5 % (maaliskuussa 13,9 % ja vuotta aiemmin 18,6 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 23,8 % (maaliskuussa 23,4 % ja vuotta aiemmin 19,1 %).

Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 698) nousi 1 391 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 902) laski 826 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 386) laski 84 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Huhtikuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 320 ja nuorisotyöttömyysaste oli 18,9 % (maaliskuussa 19,3 % ja vuotta aiemmin 26,5 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli huhtikuussa 2 045 088 € (maaliskuussa 2 220 251 € ja vuotta aiemmin 2 018 137 €).
Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli huhtikuussa 4 618 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 374.
Maaliskuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 693, joista yli 1000-päiväisiä 2 405. Vuoden 2020 huhtikuussa yli 300-päiväisiä oli 4 521, joista yli 1000-päiväisiä 2 233.

 

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

 

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 4 887 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 4 587 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste laski 5,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys laski 7,6 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 1 391 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste nousi 4,7 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 1 501 enemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 27 000 euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 97 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

 

Toukokuun tilastot julkistetaan 22.6.2021.


Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa kaksipäistä nuolipainiketta