Työllisyysraportit

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa helmikuun lopussa 3 771 avointa työpaikkaa ja kuukauden lopussa oli 11 327 oululaista työtöntä työnhakijaa lomautetut mukaan luettuna. Työttömiä oli 151 henkilöä enemmän kuin v. 2019 helmikuussa ja 214 vähemmän kuin v. 2020 tammikuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 11,6 % (v. 2019 helmikuussa 11,4 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli helmikuussa 29,4 % (v. 2019 helmikuussa 31,7 %).

Viime vuoden helmikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (3 066) väheni 232 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 181) sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 236) pysyivät samalla tasolla vuoden takaiseen verrattuna.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 985 eli 49 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli helmikuussa 1 740 055 € (v. 2019 helmikuussa 1 695 480 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli helmikuussa yhteensä 4 268 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 103 henkilöä. Vuoden 2019 helmikuussa yli 300-päiväisiä oli 4 480, joista yli 1000-päiväisiä 2 126.


Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy Ely-keskuksen sivuilta.


Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 151 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 214 vähemmän kuin edellisessä kuussa.
  • Nuorisotyöttömyys pysyi lähes samalla tasolla vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä oli 232 vähemmän kuin vuosi sitten.
  • Aktivointiaste hieman laski vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja oli 328 enemmän kuin edellisvuonna.

Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa kaksipäistä nuolipainiketta