Työllisyysraportit

Kesäkuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 2 043 avointa työpaikkaa ja kuukauden lopussa oli 17 509 oululaista työtöntä työnhakijaa lomautetut mukaan luettuna. Avoimia työpaikkoja oli 221 vähemmän kuin toukokuussa ja 359 vähemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 296 henkilöä enemmän kuin toukokuussa ja 5 211 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 17,7 % (toukokuussa 18,0 % ja vuotta aiemmin 12,6 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 17,8 % (toukokuussa 18,9 % ja vuotta aiemmin 26,2 %).

Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (3 678) nousi 442 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (4 331) kasvoi 1 205 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 422) nousi 154 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Kesäkuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 3 428 ja nuorisotyöttömyysaste oli 27,9 % (toukokuussa 26,2 % ja v. 2019 kesäkuussa 20,1 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli kesäkuussa 2 089 573 € (toukokuussa 2 001 798 € ja v. 2019 kesäkuussa 1 669 258 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli kesäkuussa yhteensä 4 826 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 361 henkilöä. Toukokuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 638, joista yli 1000-päiväisiä 2 272. Vuoden 2019 kesäkuussa yli 300-päiväisiä oli 4 368, joista yli 1000-päiväisiä 2 129.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy täältä.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 5 211 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
  • Työttömyysaste nousi 5,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 7,8 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä oli 442 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.
  • Aktivointiaste laski 8,4 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja oli 359 vähemmän kuin edellisvuonna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus nousi vuoden takaiseen verrattuna noin 420 300 eurolla.

 

Heinäkuun tilastot julkistetaan 25.08.2020.


Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa kaksipäistä nuolipainiketta