Työllisyysraportit

Työllisyyskatsaus elokuussa 2021

Elokuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 3469 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 12 309 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 696. Avoimia työpaikkoja oli 363 enemmän kuin heinäkuussa ja 808 enemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 2394 vähemmän kuin heinäkuussa ja 1112 vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 289 vähemmän kuin heinäkuussa ja 869 vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,3 % (heinäkuussa 14,7 % ja vuotta aiemmin 13,6 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 23,2 % (heinäkuussa 18,4 % ja vuotta aiemmin 23 %).

Viime vuoden elokuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (5019) nousi 1329 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3611) laski 114 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1349) nousi 66 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Elokuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1971 ja nuorisotyöttömyysaste oli 16,1 % (heinäkuussa 21,2 % ja vuotta aiemmin 18,8 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli elokuussa 2 184 246 € (heinäkuussa 2 229 200 € ja vuotta aiemmin  2 022 162 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli elokuussa 4998 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2446. Heinäkuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 5008, joista yli 1000-päiväisiä 2460. Vuoden 2020 elokuussa yli 300-päiväisiä oli 4742, joista yli 1000-päiväisiä 2322.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 1112 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 869 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste laski 1,3 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys laski 2,7 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 1329 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 808 enemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 160 000 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 256 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Syyskuun tilastot julkistetaan 26.10.2021.


Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa kaksipäistä nuolipainiketta