Työllisyysraportit

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa elokuun lopussa  2 697 avointa työpaikkaa ja kuukauden lopussa kirjoilla oli 10 687 oululaista työtöntä työnhakijaa lomautetut mukaan luettuna. Työttömiä oli 690 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Heinäkuun lopusta työttömien määrä väheni 2 282 henkilöllä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 10,9 %, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuosi sitten.

Viime vuoden elokuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 662 henkilöllä, yli 50-vuotiaiden työttömien määrä 207:lla ja vammaisten tai pitkäaikaissairaiden työttömien määrä 102:lla. 

Nuoria alle 30-vuotiaita oli Oulussa työttömänä 3 496, joista alle 25-vuotiaita oli 1975. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 198 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työmarkkinatuen Oulun kuntaosuusmaksu elokuussa oli 1 919 709 €, mikä on 223 752 € vähemmän kuin vuosi sitten. Työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oli elokuussa 4 708 työnhakijaa, joista 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 278. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 1000-päiväisten määrä kasvoi 66 henkilöllä.

Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään TE-hallinnon rekisteritietoihin perustuvaa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoa. 

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 690 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
  • Nuorisotyöttömyys ja ulkomaalaisten työttömyys laski vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä oli 662 vähemmän kuin vuosi sitten.
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli suhteellisesti enemmän työnhakijoita kuin vuosi sitten.
  • Uusia avoimia työpaikkoja oli 852 enemmän kuin edellisvuonna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu elokuussa oli 223 752 € vähemmän kuin vuosi sitten. Kuntaosuusmaksut yhteensä vuoden alusta ovat 918 059 € vähemmän kuin vuosi sitten tähän aikaan.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajien kokonaismäärä väheni, mutta 1000-päiväisten osuus nousi vuoden takaiseen verrattuna.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy Ely-keskuksen sivuilta.


Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa kaksipäistä nuolipainiketta