Työllisyysraportit

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa lokakuun lopussa 2 648 avointa työpaikkaa ja kuukauden lopussa kirjoilla oli 10 097 oululaista työtöntä työnhakijaa lomautetut mukaan luettuna. Työttömiä oli 479 henkilöä vähemmän kuin v. 2018 lokakuussa ja 155 vähemmän kuin v. 2019 lokakuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 10,3 %, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuosi sitten.

Viime vuoden lokakuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 610 henkilöllä, yli 50-vuotiaiden työttömien määrä 147:lla ja vammaisten tai pitkäaikaissairaiden työttömien määrä 95 henkilöllä. 

Nuoria alle 30-vuotiaita oli Oulussa työttömänä 3 105, joista alle 25-vuotiaita oli 1660. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 211 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työmarkkinatuen Oulun kuntaosuusmaksu lokakuussa oli 1 795 017 €, mikä on 114 447€ vähemmän kuin vuosi sitten. Työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oli lokakuussa 4 354 työnhakijaa, joista 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 161. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kuntaosuuslistalla olevien määrä väheni 265 henkilöllä, mutta 1000-päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä kasvoi 38 henkilöllä.

Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään TE-hallinnon rekisteritietoihin perustuvaa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoa sekä Kelan Kelasto tilastopalvelua. 

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 479 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
  • Nuorisotyöttömyys ja ulkomaalaisten työttömyys laski vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä oli 610 vähemmän kuin vuosi sitten.
  • Aktivointiaste hieman laski vuoden takaiseen verrattuna.
  • Uusia avoimia työpaikkoja oli 687enemmän kuin edellisvuonna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu lokakuussa oli 114 447 € vähemmän kuin vuosi sitten. Kuntaosuusmaksut yhteensä vuoden alusta ovat 1 020 653 € vähemmän kuin vuosi sitten tähän aikaan.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajien kokonaismäärä väheni, mutta 1000-päivää työmarkkinatukea saaneiden osuus nousi vuoden takaiseen verrattuna.

 

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy Ely-keskuksen sivuilta.

Marraskuun luvut julkaistaan 20.12.2019
Joulukuun luvut julkaistaan 24.1.2020


Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa kaksipäistä nuolipainiketta