Valmennusseteli

DuuniPolku-hankkeessa on kehitetty yritysten työllistämisen tukemiseksi työssävalmennus -palvelu sekä siihen liittyvä valmennussetelikäytäntö. Valmennusseteli maksetaan työnantajalle valmennuksen päätyttyä. Valmennussetelillä tuetaan oululaisten työttömien sijoittumista työsuhteeseen avoimille työmarkkinoille. Työssävalmennus toteutetaan yrityksen toimintaympäristössä yhteistyössä uuden työntekijän, työyhteisön ja valmentajan kanssa.

Valmennus toteutetaan räätälöidysti työnhakijan ja yrityksen tarpeiden mukaisesti. BusinessOulun nimeämä työllisyyspalveluiden valmentaja koordinoi valmennuksen kulkua ja yhteistyötä työnantajan ja työntekijän välillä. Valmennusseteli kuuluu de minimis -säännöksen mukaisten tukien piiriin.

DuuniPolku -valmennussetelin myöntämisen perusteet:

1. Valmennuksesta laaditaan BusinessOulun ja yrityksen välillä kirjallinen sopimus, jonka ehdot määrittyvät tätä tarkoitusta varten laaditusta sääntökirjassa.

2. Valmennusseteli maksetaan työnantajalle jälkikäteen kertakorvauksena, kun valmennus on päättynyt sekä toteutunut valmennussopimuksen mukaisella tavalla. 

3. Valmennussetelin suuruus on enintään 1000 (tuhat) euroa per uusi työntekijä per valmennus.

4. Mikäli valmennus keskeytyy esimerkiksi sopimusrikkomuksen tai sopimuksessa määriteltyjen muiden syiden vuoksi, osapuolet neuvottelevat sääntökirjan mukaisesti sopimuksen ennenaikaisen päättymisen vaikutuksista maksettavan valmennussetelin suuruuteen. Valmennussetelin maksamisen pääperiaatteena on kuitenkin se, että sopimuksenmukaisesti suoritetusta valmennuksesta maksetaan 250 euroa per kuukausi.

5. Valmennusseteli on työntekijäkohtainen ja se voidaan myöntää kerran samalle työntekijälle.

6. Valmennusseteli ei voi kohdentua valmennettavan henkilön palkkauskustannuksiin tai muihin valmennettavaa koskeviin lakisääteisiin työnantajamaksuihin.

Haluatko lisätietoja?

Miia Narkaus
Projektipäällikkö
miia.narkaus(at)businessoulu.com
p. 040 657 7953

Sanna Syrén
Projektikoordinaattori
sanna.syren(at)ouka.fi
p. 050 346 5797

Lisätietoa hankkeesta löydät

6Aika: DuuniPolku -hankkeen verkkosivuilta