Etusivu - Vanhusneuvosto - Oulun kaupunki

Vanhusneuvosto Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin (laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettama toimielin.

Oulun vanhusneuvosto:

Oulun vanhusneuvoston tehtävä on olla aktiivinen toimija vanhuspalvelulain 11§:n 2 momentissa todetuissa asioissa ja sen lisäksi:

 • Edistää osaltaan arvokkaan vanhuuden toteutumista
 • Edistää ikääntyneiden tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallisuuden mahdollisuuksia
 • Vaikuttaa ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa siihen, että vanhusten liikkumisen ja asumisen tarpeet otetaan huomioon
 • Edistää palvelujen saatavuuden ja laadun yhdenvertaisuuden toteutumista
 • Edistää toiminnassaan ikääntyneiden henkistä hyvinvointia ja hiljaisen tiedon ja taitojen siirtymistä sukupolvelta toiselle, sekä sukupolvien välista vuorovaikutusta ja solidaarisuutta
 • Osallistua ikääntymispoliittisen ohjelman laadintaan ja arviointiin ja seurata ohjelman toteutumista
 • Osallistua vanhuksia koskevien sähköisten palvelujen kuntalais- ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen (esimerkiksi lausunnot)
 • Tiedottaa aktiivisesti ikääntyneitä koskevista asioista
 • Verkottua paikallisesti ja valtakunnallisesti ikäihmisten osallisuutta, vaikuttamista sekä hyvinvointia edistävien tahojen kanssa
 • Kutsua vanhusjärjestöjen edustajat päättäminään aikoina yhteistyötilaisuuteen, jossa raportoidaan mm. vanhusneuvoston toiminnasta
 • Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät

Vanhusneuvoston esite

Lataa vanhusneuvoston esite (pdf)

Oulun kaupungin vanhusneuvosto 

Aulikki Heinonen
puheenjohtaja
p. 045 369 1786 
aulikki.heinonen(at)saunalahti.fi

Tuula Hautamäki
sihteeri
PL 54, 90015 Oulun kaupunki
p. 044 703 1679
tuula.e.hautamaki(at)ouka.fi

Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla!

Kokousajat sysksy 2017 

(kokousaikoihin voi tulla muutoksia)

Maanantaina 28.8.2017 klo 12

Maanantaina 2.10.2017 klo. 12

Maanantaina 6.11.2017 klo 12

Maanantaina 11.12.2017 klo 12