Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston jäsenet 2021-2025.
 

Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin perustuva Oulun kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettama toimielin.
(Laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista)

Neuvoston toiminnan lähtökohtana on, että ikääntyvää ihmistä arvostetaan ja että hänen elämänkokemuksensa ja asiantuntemuksensa nähdään yhteiskunnallisena voimavarana.

Vanhusneuvosto

 • edistää osaltaan arvokkaan vanhuuden toteutumista
 • edistää ikääntyneiden tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallisuuden mahdollisuuksia.
 • vaikuttaa ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa siihen, että vanhusten liikkumisen ja asumisen tarpeet otetaan huomioon 
 • edistää palvelujen saatavuuden ja laadun yhdenvertaisuuden toteutumista.
 • edistää sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja solidaarisuutta 
 • edistää tiedonsaannin saavutettavuutta ja digitalisaatiota
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Vanhusneuvoston toimintasääntö 13.9.2021 alkaen(pdf)

Kokoonpano 2021-2025

Vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet (varajäsen on sulkeissa):

Oulun Eläkkeensaajat: 

Örling Risto (Hyvärinen Mervi)
risto.orling(at)saunalahti.fi

Heikkinen Matti  (Horttanainen Vieno)
mattijk.heikki(at)gmail.com

Perkiö Pirkko  (Ervasti Sirpa)
pirkkoperkio(at)gmail.com

Eläkeliitto

Seppänen Eeva-Liisa  (Vehkaperä Paavo)
eevaliisa.seppanen56(at)gmail.com

Mikkonen Sirkka-Liisa (Kellokumpu Lahja)
sirkkaliisamikkonen(at)gmail.com

Lämsä Kalevi (Kokkonen Kyösti)
kalevi.lamsa(at)gmail.com

Kärkkäinen Marja-Leena (pj) (Pylväs Marja-Liisa)
marjaleena.karkkainen(at)mail.suomi.net

Pitkänen Maija  (Nokela Rauni)
pitkanen_maija(at)hotmail.com

Eläkeläiset ry

Penttilä Sulo (Vahera Mirja)
sulo.penttila(at)gmail.com

Hanhela Lahja (Kouri Arto)
lahja.hanhela(at)gmail.com

Ritapuu Reima  (Mahosenaho Esa)
reima.ritapuu(at)gmail.com

Kansalliset seniorit

Lehtoranta Jouko (Karhu Pirjo)
jouko.i.lehtoranta(at)gmail.com

Senioriopettajat

Suopanki Juhani  (Saarela Eira)
juhani.suopanki(at)gmail.com

Ruska

Huhanantti Leena (Kaukonen Pentti)
leena.huhanantti(at)outlook.com

Ev.lut

Miia Jokiranta (Leinonen Asta)
miia.jokiranta(at)evl.fi

Veteraanijärjestöt

Oikarainen Paula (Bäckström Valter)
paula.oikarainen(at)gmail.com

Oulun kaupungin toimialojen edustajat:

 • Kirjastojohtaja Jouni Pääkkölä, sivistys- ja kulttuuripalvelut
 • Liikuntajohtaja Niina Epäilys, sivistys- ja kulttuuripalvelut
 • Asiantuntija/vs. vanhustyönjohtaja Maria Vahtola, hyvinvointipalvelut
 • Asiantuntija Heli Marjeta-Huhtalo, hyvinvointipalvelut
 • Asumisen asiantuntija Mikko Autio yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Pöytäkirjat

Pöytäkirjat 2021

 

 

Pöytäkirjat 2017 - 2021

Oulun kaupungin vanhusneuvosto

Marja-Leena Kärkkäinen
puheenjohtaja

marja-leena.karkkainen(at)mail.suomi.net

 

Heli Metsävirta
sihteeri
PL 68, 90015 Oulun kaupunki
p. 040 3580675
vanhusneuvosto(at)ouka.fi

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla.

Kokouspäivät

Syksy 2021

14.12.00 klo 13.00

9.11.2021 klo 13.00

5.10.2021 klo 12.00

Ikävoimainen Oulu

Ikävoimainen Oulu - Oulun kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma 2021 - 2030 (pdf)

(Oulun kaupunginvaltuusto 25.1.2021 § 11)

Hyödyllistä tietoa

Oulun kaupungin koottua tietoa ikääntyneille

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Terveydenhuoltolaki