Aluetoiminta

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa varhaiskasvatus, perusopetus ja osa nuorisopalveluista toimivat alueellisesti. Päiväkodit, peruskoulut ja nuorisotalot on jaettu neljälle alueelle: pohjoinen, keskinen, itäinen ja eteläinen alue.  

Alueellisessa toiminnassa tehdään poikkitoiminnallista kehittämistä yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja hyvinvointipalveluiden sekä yksityisten päiväkotien, koulujen ja 3. sektorin toimijoiden kesken

Alueellisen toimintatavan yhteinen päämäärä on hyvinvoinnin edistäminen sekä lasten, nuorten ja perheiden tukeminen monialaisella yhteistyöllä ja toimimalla yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Alueellinen toimintatapa rakentuu verkostotyölle. Poikkitoiminnallista kehittämistyötä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään alueiden sisällä, pienemmissä verkostoissa ja palvelukeskittymissä. 

Palvelukeskittymä tarkoittaa tietyn alueen palveluista muodostuvaa kokonaisuutta, johon kuuluvat alueen päiväkodit, koulu(t), nuorisotilat sekä mahdolliset kolmannen sektorin, seurakunnan, järjestöjen ja yhdistysten toimijat. Palvelukeskittymät ovat tiiviissä yhteistyössä alueen hyvinvointikeskuksen kanssa.

Palvelukeskittymät ja hyvinvointikeskukset (pdf) 

Palvelukeskittymien verkostotyö on toimijoiden vastavuoroista ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä, yhdessä tekemistä ja kehittämistä. 

Kullakin palvelukeskittymällä on oma kehittämissuunnitelma, johon on kirjattu alueen kehittämisen toimenpiteet, seuranta ja arviointi. Kehittämistoimenpiteet perustuvat alueelta monialaisesti kerättävään hyvinvointitietoon ja alueen ilmiöihin. 

Kysy lisää aluetoiminnasta!

Pohjoinen alue: 

Aluepäällikkö Marjut Kokko

Alueellinen suunnittelija Susanna Kauppinen

Keskinen alue: 

Aluepäällikkö Leena Sankilampi

Alueellinen suunnittelija Minna Hellsten

Itäinen alue: 

Aluepäällikkö Pasi Mäkikyrö

Alueellinen suunnittelija Saija Koski-Verrollot

Eteläinen alue: 

Aluepäällikkö Harri Kauppinen

Alueellinen suunnittelija Tuula Herranen


Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ouka.fi/aluetoiminta