Järjestöjen tapahtumat

Tämän sivun sisältö tulee palvelusta ihimiset.fi. Palvelua ylläpitää Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. 

Puuttuvatko järjestönne tiedot listalta? Tiedot voi ilmoittaa ihimiset.fi verkkosivuston kautta. 

Ihimiset.fi -verkkosivustoa ylläpitää Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.

Puuttuvatko järjestönne tiedot listalta? Tiedot voi ilmoittaa ihimiset.fi -verkkosivuston kautta.

Oulun kaupungin sähköinen perhekeskus

Miten vamma tai pitkäaikaissairaus vaikuttaa työnhakuun? (Blogi)