Kello ja Kiviniemi

Oletko kiinnostunut Kiviniemen ja Kellon asioista? Tule mukaan asukasiltoihin keskustelemaan ja vaikuttamaan Kiviniemen, Kellon ja koko kaupungin ajankohtaisiin asioihin. 

Avoimiin asukasiltoihin ovat tervetulleita kaikki alueen asioista kiinnostuneet asukkaat, yhdistykset, luottamushenkilöt sekä julkisten ja yksityisten palveluiden järjestäjät. 

Ásukasilloista tiedotetaan Kiviniemen ja Kellon ajankohtaista -sivulla ja yhteisötoiminnan alueellisen sähköpostilistan kautta. Asukasiltojen lisäksi sähköpostilistalla tiedotetaan alueen ja koko kaupungin ajankohtaisista asioista.

Kiviniemen ja Kellon omalle sähköpostilistalle pääset mukaan lähettämällä sähköpostia kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorille.

Asukasiltojen puheenjohtajat
Erwin Fischer
Janika Harju
Mika Huusko
Terhi Riepula

Muistiot

Kello-Kiviniemi asukasilta 23.1.2019 klo 17-18.45 Kellon asukastuvalla

Paikalla 13 asukasta, sekä lisäksi vuorovaikutussuunnitelman kirjoittaja Saara Viitanen, rehtori Seija Ländén ja kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Sara Inkeröinen

 

Vuorovaikutussuunnitelman esittely / työryhmän jäsen ja suunnitelman kirjoittaja Saara Viitanen

Vuorovaikutussuunnitelman kolme pääteemaa ovat:

Teema 1: Tiedonkulku

Teema 2: Päätöksenteko  - Asukkaat voivat vaikuttaa päätöksentekoon

Teema 3: Oulu tukee asukkaiden toimintaa kaupungissa ja alueilla

Käytiin läpi näihin liittyviä toimenpiteitä. Palautetta oli mahdollista antaa kirjallisesti. Asukkailla on mahdollisuus osallistua kaupungin Facebook-sivulla avattavaan keskusteluun vuorovaikutussuunnitelmasta. Tästä lisätietoa tulossa.

Keskusteltiin erityisesti tiedonkulkuun liittyvästä tavoitteesta: asukkaat tietävät, mitä Oulussa tapahtuu ja mitä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia heillä on.

 

Toimenpiteiden osalta nostettiin esille muun muassa:

-tiedon kulkua pitää yleisesti parantaa

-miksi kaikki viestintä keskitetään nettiin?

-miksi kaupunki käyttää amerikkalaisen suuryhtiön palvelua (erityisesti facebook, myös snapchat, instagram), jotka eivät ole turvallisia? Kaupungilla pitäisi olla mahdollisuus toimia toisinkin.

-viestintä ei voi olla sellaisessa paikassa mihin pitää kirjautua

-kaupungin nettisivuilta löytyy kaikki tarvittava tieto

-viestinnän pitää olla siellä missä ihmiset ovat

-kaupungin nettisivuilla lautakunnan pöytäkirjoista ja esityslistoista jokainen kohta avautuu erillisenä pdf-tiedostona. Voisiko olla yhtenä tiedostona?

-viestinnän monikanavaisuus on hyvä asia

-esim. alueellinen viestintäsuunnitelma voisi olla näkyvillä jossain. Kaupungin työntekijöiden osaamisessa on puutteita: onko samoja asioita monissa paikoissa nettisivuilla? (Vastaus: nettisivuja päivitetään parhaillaan: www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/kello)

 

Toimintarahat 2019

Asukasillassa käsiteltiin alueellisen toimintarahan hakemukset. Alueellisen toimintarahan hakemuksia Kello-Kiviniemen alueelle on tullut 16 kpl. Alueellista toimintarahaa on jaettavana asukasluvun perusteella 5216 €. Lähidemokratiatoimikunta käsittelee alueelliset toimintarahat kokouksessaan 27.2.2019.

Alueen toimintaraha riittää kaikkiin kriteerit täyttäviin hakemuksiin, joten lähidemokratiatoimikunnalle tehtävää esitystä varten hakemuksia ei tarvitse leikata.

  • Kellon sählääjien osalta hakemuksesta voidaan hyväksyä 370 € haetun 1000 euron sijaan. Muu osuus ei ole yhteisötoiminnan alueellisella toimintarahalla tuettavaa toimintaa.

  • Kellon Työväen Urheilijoiden voimistelujaoston kevätnäytökseen 25.5. Teatterikuopalla ei alueellista toimintarahaa voida myöntää, koska tapahtuman kuluja katetaan pääsylipputuloilla. Alueellisella toimintarahalla tuettuihin tapahtumiin voi olla korkeintaan vapaaehtoinen pääsymaksu.

Loput toimintarahahakemukset olivat Kellon asukasyhdistyksen hakemuksia. Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Mika Huusko esitteli toimintarahahakemukset.

Mika Huusko toi esille, että mm. Kellon kesäpäivät-tapahtumaan kaikki ideat ovat tervetulleita kaikilta alueen yhdistyksiltä.

Toimintarahaa haettiin myös Kiviniemen uimarannan kunnostustalkoisiin kesäkaudeksi 2019. Rehtori Seija Ländén kertoi, että Kiviniemen koulun 2-luokkalaiset ovat tavanneet siivota rantaa keväisin ja syksyisin. Koulun vanhempaintoimikunta voisi olla mukana esimerkiksi rannan siivoamistalkoissa.

Seija Ländén kertoi Kello-Kiviniemen palvelukeskittymän kokoonpanosta ja yhteistyön tarkoituksesta. Toimijoita yhdistävä tavoite on edistää kuntalaisten hyvinvointia alueella. Tapahtumayhteistyöstä toivotaan aktiivista.

Palvelukeskittymä kutsuu koolle alueella toimivat kaupungin työntekijät pääsääntöisesti sivistys- ja kulttuuripalveluista ja hyvinvointipalveluista. Tapaamisissa ovat siis mukana yleensä ainakin alueen koulujen rehtorit, päiväkotien johtajat, nuorisopalveluiden edustaja, terveydenhoitaja, kirjaston edustaja, yhteisötoiminnan koordinaattori ja aluesuunnittelija. Välillä koolla on laajempi kokoonpano, jolloin myös asukasedustajia ja yhdistys- ja järjestötoimijoita on mukana. Alueen toimijoita yhdistävien tavoitteiden vuoksi yhteistyön tiivistäminen on tärkeää. Nyt näyttäisi, että Kellon asukasyhdistyksellä on tälle vuodelle suunnitteilla monta tapahtumaa, joissa yhteistyötä palvelukeskittymän toimijoiden kanssa voisi tiivistää. Mika Huusko kutsutaan seuraavaan palvelukeskittymän tapaamiseen.

Kellon koulun vanhempaintoimikunta Viisari tekee Kellon asukasyhdistyksen kanssa hyvää yhteistyötä.

Merenranta ja siellä järjestettävä tapahtumat voisivat yhdistää Kellon ja Kiviniemen alueen kouluja ja päiväkoteja ja asukasyhdistystä.

Alueelle muuttaa asukkaita muualta, ja tämä pitäisi huomioida paremmin. Joissakin kouluissa on koulujen mummoja ja vaareja, ja tällaista toimintaa voisi olla Kellossa ja Kiviniemessäkin. Virkeät eläkeläiset mukaan yhteiseen toimintaan!

Paavo Vehkaperällä on ollut tapana tuoda koululaisille kaloja koululle. Koulu haluaisi lisää vastaavia yhteistyökumppaneja kyläläisistä.

Erwin Fischer toi esille Kiviniemen kylän Facebook-ryhmässä käytyä keskustelua lasten ja nuorten liikenneturvallisuudesta.

 

Koko perheen Kello – Kellon asukastupa suunnannäyttäjänä / Kellon asukasyhdistyksen puheenjohtaja Mika Huusko

Mika Huusko esitteli suunnitelmia Kellon asukastuvan toiminnan kehittämisestä.

Nykyisistä tiloista Kellon asukastupa joutuu siirtymään todennäköisesti ensi kesän aikana, koska nykyinen tila on purkukunnossa. Nykyisen asukastuvan läheltä on löytynyt asukastupatoimintaan sopivat, hieman isommat tilat. Katsottuja tiloja vuokraa Osuuspankki ja vuokrakustannukset pysyisivät samana.

Mika Huusko muistutti asukasyhdistyksen jäsenmaksun maksamisesta.

Asukastuvan toiminnan kehittämisestä nousi esille toivomus porinapiirien järjestämisestä, koska tällä hetkellä alueella ei ole perhekerhoja. Porinapiirejä toivotaan erityisesti kotona oleville vanhemmille. Asukastuvan tila on käytettävissä. Terhi Riepula lupasi olla yhteyshenkilö tässä asiassa.

Tulevan toiminnan suunnitelmia

Uutena tapahtumana yhdessä alueen urheiluseurojen kanssa voisi miettiä mahdollisuutta järjestää Tervetuloa Kelloon – tapahtuma uusille ja vanhoillekin asukkaille.

Aluelehden toimittamista ryhtyvät suunnittelemaan Erwin Fischer ja Mika Huusko.

Nuoria perheitä pitäisi tavoittaa tulevaan toimintaan mukaan.

Alueen yhteisötoiminnan vetureiksi ja asukasiltojen suunnitteluun koottiin ryhmä, johon nimettiin neljä puheenjohtajaa: Erwin Fischer, Janika Harju, Mika Huusko ja Terhi Riepula.

Järjestetään lapsille ohjelmaa asukasillan oheen, kuten viime kerralla olikin Kiviniemen koululla.

Palataan seuraavien asukasiltojen päivämääriin sähköpostitse puheenjohtajien kanssa.

 

Kokous päätettiin klo 18.45

 

 

Muistiot ennen vuotta 2019

 

Lisätietoa

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Sara Inkeröinen
p. 044 703 1696
sara.inkeroinen(at)ouka.fi

 

Asukastupa

Kellon asukastupa

Alueen palvelut

Haukiputaan hyvinvointikeskus
Kellon kirjasto

Kellon koulu (1-9)
Kiviniemen koulu (1-6)

Kellon päiväkoti
Kellon avoin päiväkoti
Kiviniemen päiväkoti

Sähköiset palvelut

Digiopastusta kirjastoilla

Lapsiperheiden palvelut