Muistiot

< Takaisin

2015-1 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Torstaina 15.1.2015 klo 17
Paikka: Puolivälinkankaan asukastuvalla kestävän kehityksen talolla, osoitteessa Sorvarintie 16

Läsnä: Anitta Hassi-Okuloff yhteistyöryhmän puheenjohtaja
          Markku Tapio          alueen asukas
          Liisa Leppänen        alueen asukas
          Marjatta Korkala      Puolivälinkankaan kirjasto
          Jani Alatalo             Puolivälinkankaan asukasyh distys/alueen asukas
          Elina Haataja-Ilmola Puolivälinkankaan asukasyhdistys
          Vesa Ilola               Puolivälinkankaan asukasyhdistys/
                                      vanhempaiyhdistys
          Leena Matila           alueen asukas
          Anne Kippola           kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori/sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anitta Hassi avaa kokouksen klo 17.03.

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Avajaisten osallistujamäärä oikaistaan pöytäkirjaan. Oikea osallistujamäärä on noin 400 henkilöä. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja muilta osin.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Lisätään esityslistaan kohdaksi 5, Pyykösjärven tilanne. Hyväksytään esityslista muilta osin.

4. Yhteistyöryhmän esitykset toimintarahojen jakamiseksi vuodelle 2015
Käydään läpi kaikki toimintarahan hakijat ja yhteenveto hakemuksista. Hakemuksia on yhteensäm 6635€ edestä. Toimintaraha on 0,70€ per suuralueen asukas, eli Puolivälinkankaan suuralueella on jaettavana 5179 €.

Liitteenä yhteenveto hakemuksista ja yhteistyöryhmän esittämät rahasummat.
Lopullisen päätöksen toimintarahoista tekee lähidemokratiatoimikunta kokouksessaan 17.2.

Vuoden 2014 toimintarahat on raportoitu ja käytetty suunnitelmien mukaan.

5. Pyykösjärven tilanne
Pyykösjärvestä on tehty useita aloitteita 2000-luvulla. Viimeisimpään aloitteeseen, joka on tehty vuonna 2014, on vastattu pyykösjärven kohentamista koskien, että suunnitelmissa on tarkoitus edetä ja järven kunnostusta jatkaa vuonna 2015.

Valtuutettu Raimo Hämeenniemi on tehnyt asiasta valtuustoaloitteen ja se tulee valtuustoon käsittelyyn piakoin.

6. Muut asiat
Vanhassa hyvässä kunnossa olevasta Pyykösjärvestä ei ole juuri löytynyt kuvia. Kuvia on etsitty 60-70 lukujen Oulu kuvateoksista ja Oulun historia teoksesta. Järven kasvillisuudesta on ilmestynyt kartoitus jo edellisellä vuosikymmenellä: Metsävainio, Kaarlo: Pyykösjärven vesikasvillisuudesta (1955). Siinä on tekstin lisäksi pieniä mustavalkoisia kuvia järvestä.

Pyykösjärven nykyisestä lintualueesta löytyy tietoa (ei kuvia) ympäristötoimen sivuilta http://www.oulu.eu/ymparisto/ymparistonsuojelu/lintupaikat/pyykosjarvi.htm.

Pyykösjärvestä saattaisi löytyä myös tietoa Tuiran sillat: puolueeton kaupunginosalehti Tuiran,Välivainion,Pyykösjärven ja Puolivälinkankaan kaupunginosiin –lehdestä, joka ilmestyi 2000-luvun alussa ja jota on maakunnan lehtivarastossa. Niitä voi selata pääkirjastolla. Pohjois-pohjanmaan arkistosta voisi myös löytyä jotain.

Iloa jumpaten ryhmä on aloittanut 12 päivä tammikuuta. Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 16-17 Metsolan kartanon kuntosalissa.

Vesa Ilola ja Jani menee tapaamaan serviisin ihmisiä 20 päivä yhteistyökuvioiden selvittämiseksi. Serviisi on tehnyt päätöksen, että ylijäämäruoan jakaminen on mahdollista heidän keittiöiltään.

Asukastuvalla on tarkoitus laajentaa toimintaansa. Asukastupa toimii sekä entisellä paikallaan, että tulevassa yhteisöjen talossa Puolivälinkankaalla.

7. Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Kokous sovitaan alustavasti torstaille 12.3.2015. Voi kuitenkin olla, että kokousta joudutaan siirtämään Oulun raatien vuoksi.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 18.10.


Puolivälinkankaan toimintarahahakemukset 2015
/c/document_library/get_file?uuid=96416f57-e461-496d-ba0c-db6add6f5a27&groupId=74216

Jakolinkki