Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2015 -03 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ma 18.5. klo 17.30  
 
Paikka: Katoppa-asukastupa, Kauppurienkatu 23  
 
Osallistujat:
Kyösti Kekkonen asukas
Kaisu Rundelin asukas
Esko Saarela  asukas
Marjaleena Huoviala Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Seija Marttila  asukas
Kalevi Hiltunen Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Margit Holmström-Haipus asukas
Tytti Tuppurainen asukas
Raimo Ritola  asukas
Liisa Siitonen  asukas
Minna Kukkala toiminnanohjaaja, Katoppa-asukastupa
Jukka Lappalainen toiminnanjohtaja, Katoppa-asukastupa
Ulla Hakala  Avaus-hanke, hyvinvointipalvelut Oulun kaupunki
Anu Säilynoja  Hupisaaret -hanke
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi kokouksen klo 17:34.
 
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
4. Hupisaarten kehittäminen, hankekoordinaattori Anu Säilynoja
Hupisaarten purot –ryhmä on perustettu facebookiin esimerkkinä Hupisaarten aktivoinnista. Ryhmässä on kalastusasiaan liittyen aktiiveja mukana. Hankekoordinaattori Anu Säilynoja kertoi, että Hupisaarten kehittäminen on BusinessOulun tilaama innovaatioympäristöhanke, jolle on jatkoa suunnitteilla. Hartela vastaa Hupisaarten alueen fyysisen ympäristön rakentamisen suunnittelusta, esimerkiksi taidehallin suhteen. Nettisivut on tehty Hupisaarten hankkeelle. Sunday Soup –yhteisörahoitustapahtuma on järjestetty 17.5. Aleksinkulmassa. Yleisö on äänestänyt parhaan idean tilaisuudessa. Ideoita mm. Ympäristökasvatuksellinen lasten työpaja Dammisaaren majaan, Tunnekuva miehille/Meeri Koutaniemi, Kesäaika: aurinkokello teos, Jazzpuisto 2015 Ainolan puistossa. Yritystakomolta kaksi ideaa: Kotivierailu: Sinä olet nähtävyys ja voittanut projekti Hupisaarten tarinapaikat, jossa tarinoidaan Hupisaarten elämykset paikoilleen. Voittanut idea sai kunniakirjan ja 1040 euroa. Sovellus kehitteillä voittaneen idean tarinapaikoille, jota älypuhelimen avulla voisi käyttää.
 
Tempauksia tulossa esim. Urban rage 2015 –kaupunkilaisten olohuone Pohjois-Suomen SAFAn järjestämänä. Taidemuseon patio on valittu kohteeksi, johon on tarkoitus rakentaa osallistavia työpajoja kesällä.
 
Hupisaaret hankkeessa on kerätty materiaalia haastattelemalla, ideoita joukkoistamalla. Logona hankkeella on kertautuva pisara symboloimassa monikulttuurista aluetta. Kesäteatterilla ja puistossa järjestetään intiimejä konsertteja ja teatteria. Hupisaarilla voit kokea satumaisen seikkailun ja oppia leikkien. Piirteitä, joita pyritään vahvistamaan hankkeessa, esim. museon näkyvyys puistoalueella. Tiedon, taidon ja teon festivaalit järjestetään toista kertaa tänä kesänä: ihmiset opettavat toinen toisilleen asioita tapahtumassa. Tiede, taide ja historia Hupisaarilla; niiden arvon esiin nostaminen nykyihmisten tietoisuuteen. Lähiruokatorin järjestäminen alueella on yksi esimerkki. Hupisaari –hankkeella on tarkoitus vahvistaa elinkeinoja alueella, tukea nousevien ideoita ym.
Kesän sauna on Pohjois-Suomen SAFAN paikallisen järjestön hanke. Saunominen kustantaa 2-4 euroa arviolta, kävijöitä on ollut viime kesänä noin 2000. Sauna sijaitsee Tuiran rannassa.
Hupisaarten puistojumppien järjestämisessä on tarkoitus hyödyntää taideympäristöä ikäryhmät ylittäen. Toimintamallina esiselvityshankkeen aikana on tuottaa yhteistoimintamuoto: osuuskunta, joka on kevyt hallinnointimuoto elinkeinotoimintaan, esim. tapahtumajärjestämisen tueksi yhden luukun periaatteella. Aktiivijärjestäjistä, yrityksistä ja yhteisöistä syntyy erilaisia toimintaryhmiä tarpeen mukaan muodostuen. Alppila, Toukola, Vallilla kulttuuri- ja asukasyhdistys Helsingissä toimii kyseisen periaatteen mukaisesti: heillä on esimerkiksi oma paikallislehti, elokuvakerho ym. Taitelijoita, aktiiveja ja nuoria ihmisiä, joilla on korkea kynnys lähteä yrittäjäksi; heille osuuskunta yksi mahdollisuus ideoiden toteuttamiseen, esim. tuottaa matkailijoille markkinoitavia elämyksiä alueella. Kulttuurikonkareitten kokemuksen periytyminen on otettu hankkeen tavoitteisiin, on vertaisuuteen pohjautuva nimike toiminnalle.
 
HupisaaretLuoville Osuuskunnassa olisi laaja, monipuolinen joukko osakkaita, esim. yrityksiä, yhdistyksiä, kulttuurilaitoksia kaupungilta ja henkilöjäseniä. Osuuskunnan puitteissa on mahdollisuus tehdä kokeilevaa liiketoimintaa. Osaamisen ja osallisuuden kehittäminen on merkittävässä roolissa. Ei rahallisia liikevoittotavoitteita, mutta sosiaalisen pääoman kasvattamisen tavoite on. Voi tuottaa uusia tapahtumia ja palveluita ensin kokeiluina ja onnistuessaan spinoffeina. Marjatta Halttu vetää Fluente kumppaneista hanketta.
 
Ideoita:
Asukastuvan sijoittumista on pohdittu alueelle aikaisempina vuosina yhteistyössä Kestävän kehityksen keskuksen kanssa. Ikäihmisille voisi alueella olla puistokummitoimintaa ikäluokasta riippumatta.
 
Miten Hupisaarille pääsee? Potnapekka kulkee, voisiko järjestää ilmaisen kuljetuksen? Liikkumisen järjestäminen, esteettömyysasiat ja liikennöinti alueelle tulisi miettiä, ilman suuria omia kustannuksia. Lisäksi on Lyötyn tori ja Mannerheimin puisto, joihin toimintoja voisi alueelle kehittää. Ikäihmisten osalta liikkuminen, esim. Ikäihmisten olohuoneeseen eivät kaikki tälläkään hetkellä pääse.
 
Hupisaarilta mieleen tulee kirjasto, tervaveneen tuoksu ja omenoiden poimiminen. Viheralueiden pirstaloituminen, ovatko kaikki puistot toisistaan erillisiä. Vihreys, kukkaistutukset, ei hajautettaisi. Paikkoja tarvitaan puistossa erityisesti ikäihmisille istumiseen, kirjan lukemiseen ja olemiseen. Teatterirakenne suunnitteilla, miksei voisi talviaikaan sijoittua esim. asukastupatilat. Ensisijaisesti säilytettäisiin puistona, lisäksi äärimmäisen hyvä paikka taiteilijoille, matkailijoille, show roomit alueen tuotteista. Matkailijoille kukkaistutukseton hyviä ja toimivia, on hyvin hoidettu Oulussa. Hupisaarten kesäteatterin kunnostaminen olisi aiheellista.      
 
Yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Jukka Lappalainen jatkoi kokouksen puheenjohtajana klo 18:18.     
 
Talkoilla haluttaisiin maalata Dammisaaren maja, Pohjois-Suomen arkkitehtiyhdistys Safa on tiedustellut lupaa kaupungilta talkoiden tekemiseen, mutta ei ole sitä saanut.
Puhujapönton sijoittaminen olisi hyvä idea, myös isojen pelien esimerkiksi shakkipelin sijoittaminen alueelle. Hupisaarten kehittämiseen toivotetaan kaikki tervetulleeksi. Joka kuukauden toinen tiistai järjestetään toimijoiden aamukahvit alueella. Nettisivut hankkeelle: www.hupisaaret.fi  
         
5. Ikäihmisten palvelutarjotin, projektisuunnittelija Ulla Hakola Avaus –hanke
Ulla Hakola kertoi, että Avaus –hanke on osa Kaste –hankekokonaisuutta. Yhtenä toimenpiteenä on hankkeessa ollut saada aikaan Ikäihmisten palvelutarjotin, jota on kehitetty yhteistyössä ikäihmisten kanssa. Sivusto sisältää ikäihmisille kohdennettua, esimerkiksi ennaltaehkäisevää tietoa terveydestä, Oulun kaupungilta, järjestöiltä ja yrityksiltä. Oulun kaupungin Ikääntyminen -sivuston alle on tulossa nimellä hyvinvoinnin tarjotin –nimisenä. Sisältöä muutetaan vielä ennen lopullista julkaisua. Lomakekyselyllä on kerätty tietoa sekä opinnäytteitä eri opiskelijoilta. Kritiikkiä on saatu hankkeessa siitä, että kaikki viedään nykyisin nettisivuille. Ikäihmisten palveluihin kuuluva Aino-palvelu on myös saatavilla Oulu10:ssä. Kuljetuksen järjestämistä ikäihmisille myös Oulu10 toivottaisiin.
 
Sivustolta löytyvät mm. Asiointi ja neuvonta Oulussa, terveyspalvelut Oulussa, kulttuuripalvelut ym. Hyvinvointi ja terveys sivustolle on koottu erilaisia hyvinvointiin liittyviä asioita, sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin liittyen. Terveys ja elintavat sivulta löytyy lisää fyysiseen hyvinvointiin liittyviä asioita. Terveysliikunnan alta löytyy erilaisia oppaita ja ohjeistusta, kuten Kunnossa kaiken ikää, voimisteluohjeita, turvalliseen kaatumiseen liittyviä ohjeita, erilaisista liikuntamahdollisuuksista tietoa sekä ystävätoimintaa.
 
Kesäkuun alussa markkinoidaan ikäihmisten palvelutarjotinta, kun alusta valmistuu.    Ilmaisjakelulehtien hyödyntäminen olisi hyvä palvelun tunnetuksi tekemisessä, lisäksi ikäihmisten olohuoneisiin ja asukastuville voisi jakaa materiaalia, tietokonekursseilla opastaa ym.. Aino-palvelun tiedottaminen samassa yhteydessä olisi hyvä idea, kaikki eivät tunne palvelua vielä. Avohoitotalossa on infonäytöt, terveysasemat, ja apteekit voisivat tiedottaa palvelusta myös. Palvelun valmisteluvaiheessa on huomioitu ikäihmiset, jo palvelua pilotoitaessa. Voisiko vaikkapa ikäihmisten hyvinvointipalveluissa jakaa ikäihmisten mukaan esitettä, jossa palveluita esiteltäisiin.
Arjen palveluista on koottu sivustolle tietoa, esim. joukkoliikenteestä ja Onni-palveluista. Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta on tehty kysely, josta pääsee täyttämään kuljetuspalveluhakemuksen, mikäli tarvetta ilmenee. Palveluohjausyksiköstä ohjataan palvelujen piiriin, arvioidaan tarve. Palvelulinja Onni tai citybussi ei kulje välttämättä kaikkia niitä reittejä, joita henkilö tarvitsee.  
 
6. Katuturvallisuuskävely 25.5. klo 17.00
Katuturvallisuuskövely järjestetään ma 25.5. klo 17.00. Lähtö tapahtuu Katoppa-asukastuvalta, jossa tarjotaan kahvit. Lisäksi järjestetään info kävelyn alussa, esittelijänä toimii Juha Isoherranen. Katuturvallisuuskävelyyn ovat ilmoittautuneet mukaan yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista vastaavia viranhaltijoita: Juha Isoherranen, Kai Mäenpää, Heikki Pulkkinen ja Uki Lahtinen, 
Reitti: reitin ulottaminen Rotuaarille; Saaristonkadun ja Kirkkokadun pääty on osoittautunut vaaralliseksi alueeksi jalankulkijoille, ikäihmisistä lapsiperheisiin.
Kävelyn aikana käydään läpi Kivisydän –hankkeen valmistumiseen liittyviä asioita, ydinkeskustan alueen rakennus- ja puistohankkeita ym. Siisteyteen ja esteettömyyteen keskustassa on hyvä samalla kiinnittää huomiota.
 
Kivisydämeen vierailua esitetään syksylle, esimerkiksi elokuussa olisiko mahdollisuus toteuttaa.
 
7. Muut ajankohtaiset asiat
Ympäristö- ja turvallisuustoimikunta
Toimikunnan puheenjohtaja Kaisu Rundelin kertoi, että toimikunta on kokouksessaan 18.5. klo 16.00 valmistellut aloitetta liittyen julkisen wc-tilan rakentamiseen Mannerheimin puistoon, lisäksi kartoitukseen liittyvää toista aloitetta. Kartoituksesta on esimerkkejä keskustan alueella. Maksuton, julkinen wc-tila puuttuu puistosta, esim. Mahdollisuuksien tori –tapahtuma järjestetään Mannerheimin puistossa. Aloite toimitetaan yhdyskuntalautakunnalle eteenpäin.
Viime kesänä on sijainnut bajamaja puistossa, kaikille alueen asukkaille ja puiston käyttäjllle käytössä, pysynyt siistinä.
 
Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksellä on ollut vuosikokous ja järjestäytymiskokous. Kokous meni edellisvuotiseen tapaan. Hallituksien jäsenistä olisi hyvä saada tietoa, toimihenkilöistä ja yhdistyksen tilinpäätöstiedoista. Jäsenmaksulomakkeen yhteyteen voi toimittaa tiedot kaikille jäsenille. Matti Svala on valittu puheenjohtajaksi ja Marja-Leena Huoviala varapuheenjohtajaksi. Rahastonhoitajana toimii Matti Svala. Sihteeriä ei ole vielä valittu hallitukseen. Varalle hallitukseen on valittu Olavi Lumme. Lisäksi aluerajoista käytiin keskustelua, miten on määritelty aluerajat, että voi kuulua hallitukseen. 
Raksilan asukasyhdistyksen talkoissa on tullut kyselyä yhdistyksen rahavaroista. Kaisu kertoi, että toimiessaan rahastonhoitajana tilinpäätöstiedot kootaan ja ne ovat julkisia. Laki edellyttää, että kaikki vuosikokousasiakirjat ovat julkisia, ja ne pitää olla nähtävillä esimerkiksi asukastuvalla, annettava tiedot pyydettäessä.
 
Asukasyhdistyksen yhteistyö on hyvä saada toimivaksi. Käytännön toiminnasta vastaa tuvalla toiminnanohjaaja, esim. henkilöstön rekrytoinnista ym. käytännön asioitten hoitamisesta.             
 
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous on syksyllä, tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.
 
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19.27.
 
 
 
 

Jakolinkki