Koulun esittely

Yli-Iin yhtenäiskoulu

 

Yli-Iin yhtenäiskoulu sijaitsee Oulun pohjoisosassa n. 50 km kaupungin keskustasta Iijoen ja Siuruajoen yhtymäkohdassa.

 

Oppilaita koulussa on vajaat 300 ja henkilökuntaa n. 30. Koulusta löytyy perusopetuksen luokkien lisäksi esikoululuokka, kaksi pienryhmää sekä joustavan perusopetuksen JOPO-luokka. Kädentaidot ja luovuus ovat meille tärkeitä ja joka vuosi aloittaa kolmannelta luokalta painotetun opetuksen (2h) kuvaamataito/käsityöryhmä.

 

Koulussamme panostetaan voimakkaasti uuden opetussuunnitelman mukaisesti uusien työtapojen, opettajien välisen yhteistyön, tulevaisuuden taitojen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Opetusteknologia on myös tärkeässä osassa. Olemme muokanneet koulun päivärytmiä 90 min. oppimisessioihin, joita seuraa 30 min. välitunti, jossa kannustamme oppilaita liikkumaan Liikkuva koulu-menetelmän mukaisesti. Syksyllä 2017 otimme käyttöön uuden tiimirakenteen, jolla tuemme opettajien yhteissuunnittelua ja oppiainerajat ylittäviä aihekokonaisuuksia. Näistä mainittakoon joustavan esi- ja perusopetuksen edistäminen sekä STEAM (Science, Technology, Arts, Mathematics) aineiden yhteistyö. STEAM:ia tukemaan on kehitetty uusi oppimisympäristö, jonka oppilaat ovat nimenneet Värkkäämöksi. Värkkäämön toiminta-ajatukseksena on yhdistää ideat ja toiminta FabLab (Fabrication Laboratory), Makerspace ja STEM-ideologiasta. Toimia oppiainerajat yhdistävänä oppimisympäristönä yhtenäiskoulun oppilaille. Tukea tulevaisuuden taitojen (luovuus, teknologia, yhteistyö, kriittinen ajattelu, koodaus) kehittymistä oppilailla. Tukea opettajien yhteistyötä yli oppiainerajojen sekä palvella mahdollisuuksien mukaan ympäröivää yhteisöä.

 

Haluamme verkostoitua ja tehdä yhteistyötä. Kuulumme Microsoftin Showcase-koulu verkostoon, NPDL-verkostoon sekä eurooppalaiseen STEM-pilottihankkeeseen. Lisäksi koululla on yhteistyötä opetusteknologian yritysten kanssa. Olemme myös Oulun kaupungin kouluvierailukohde (Educational visits) kotimaisille ja ulkomaisille ryhmille.

Tervetuloa käymään!

linkki Yli-Iin koulun blogiin