Koulun esittely

Yli-Iin yhtenäiskoulu

 

Yli-Iin yhtenäiskoulu sijaitsee Oulun pohjoisosassa n. 50 km kaupungin keskustasta Iijoen läheisyydessä.

 

Oppilaita koulussa on reilu 200 ja henkilökuntaa vajaa 30. Koulusta löytyy perusopetuksen luokkien lisäksi esikoululuokka, kaksi erityisryhmää sekä joustavan perusopetuksen JOPO-luokka. Kädentaidot ja luovuus ovat meille tärkeitä ja joka vuosi aloittaa kolmannelta luokalta painotetun opetuksen (2h) kuvaamataito/käsityöryhmä.

 

Koulussamme panostetaan voimakkaasti uuden opetussuunnitelman mukaisesti uusien työtapojen, opettajien välisen yhteistyön, tulevaisuuden taitojen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Opetusteknologia on myös tärkeässä osassa. Olemme muokanneet koulun päivärytmiä 90 min. oppimisessioihin, joita seuraa 30 min. välitunti, jossa kannustamme oppilaita liikkumaan Liikkuva koulu-menetelmän mukaisesti. Syksyllä 2017 otimme käyttöön uuden tiimirakenteen, jolla tuemme opettajien yhteissuunnittelua ja oppiainerajat ylittäviä aihekokonaisuuksia. Näistä mainittakoon joustavan esi- ja perusopetuksen edistäminen sekä STEAM (Science, Technology, Arts, Mathematics) aineiden yhteistyö. STEAM:ia tukemaan on kehitetty uusi oppimisympäristö, jonka oppilaat ovat nimenneet Värkkäämöksi. Värkkäämön toiminta-ajatukseksena on yhdistää ideat ja toiminta FabLab (Fabrication Laboratory), Makerspace ja STEAM-ideologiasta. Toimia oppiainerajat yhdistävänä oppimisympäristönä yhtenäiskoulun oppilaille. Tukea tulevaisuuden taitojen (luovuus, teknologia, yhteistyö, kriittinen ajattelu, koodaus) kehittymistä oppilailla. Tukea opettajien yhteistyötä yli oppiainerajojen sekä palvella mahdollisuuksien mukaan ympäröivää yhteisöä.

 

Haluamme verkostoitua ja tehdä yhteistyötä. Koululla on yhteistyötä opetusteknologian yritysten kanssa. Olemme myös Oulun kaupungin kouluvierailukohde (Educational visits) kotimaisille ja ulkomaisille ryhmille.

Tervetuloa käymään!

linkki Yli-Iin koulun blogiin

linkki Yli-Iin koulun esittelyvideoon

 

Yli-Ii Comprehensive school is located in Northern Finland in a City of Oulu.

We have around 250 students and staff of 30 at our school. In addition to basic education grades we have two pre-primary school grades, 2 groups for children with special needs and JOPO-class (flexible learning) for students with possible drop out and low motivation. Doing by hands and creativitity are important to us and every year there is a voluntary group of 3rd graders who are doing 2 extra lessons per week in art and craft.

We emphasize a lot to have a learning community with modern methods of new Finnish Curriculum, teachers co-operation, 21st Century Skills and a use of techology in modern learning environment.

Our daily rhytm consist of three 90 minutes learning sessions. There are three 90 minutes learning sessions and two 30 min. breaks and one lunch break. Mostly our students are at school between 8.15 a.m and 2.15 p.m.

We are very proud of our flexible learning efforts with grades 0-2 and our STEAM-learning environment Värkkäämö. The idea of Värkkäämö is to combine best parts of Makerspace and FabLab cultures. It aims to enhance student's working life skills like communication, co-operation, creativity, critical thinking and use of tecnology. The environment is equipped with the most modern tools like laser cutter, vinyl cutter, CNC, robotics, MicroBits, Arduinos and 3d printers.

We are willing to network and do global co-operation. 

School presentation video

Chinese version