Infoa tulevien 1. luokkalaisten huoltajille

02.02.2024

Hei,

keväinen tervehdys Pateniemen koulusta. Olettekin jo saaneet wilmaan tiedon siitä, että lapsenne lähikouluksi on määritetty Pateniemen koulu.  Pateniemen koulun oppilaaksiottoalueen rajat ovat etelässä Palosuontie ja Keskuskatu, pohjoisessa Kellonväylä.

Lapsen koulupaikka toiseen kouluun haettaessa määräytyy seuraavien perusteiden mukaisesti:​

  1. Terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy​
  2. Sisarusperuste​
  3. Koulumatka​

Lisätietoja lähikoulusta ja sen määräytymisestä on kaupungin verkkosivuilla kohdassa kouluun ilmoittautuminen. Muuhun kuin osoitettuun lähikouluun haetaan paikkaa 25.1-13.2.2022 sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://ouka.inschool.fi/browecourses. Päätös muusta kuin lähikoulunkoulupaikasta ilmoitetaan wilmassa 28.3. 

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintapaikkaa voi hakea 1-2 luokan oppilaalle wilman kautta viimeistään 15.2. On tärkeä tehdä hakemus ajoissa, koska ryhmät muodostetaan hakemuksien perusteella. Päätös iltapäivätoimintapaikasta on luettavissa wilmasta 15.5. 

Ensimmäisen vieraan kielen valinta (A1-kieli)

Ensimmäinen vieras kieli alkaa ensimmäisellä luokalla. Koulussamme A1-kielinä tarjotaan englantia ja ranskaa. Ryhmän perustamisraja on 12 oppilasta. Valinta tehdään viikoilla 11-12 eli 11.3.-24.3.2024. Wilmassa.  Oulun kaupungin yhteiset infot A1-kielivalintoihin järjestetään Teamsissa 28.2.2024. Linkki löytyy lähempänä ajankohtaa koulumme verkkosivuilta ajankohtaista osiosta. 

Jos A1-kieli on joku muu kuin englanti, suositellaan vahvasti englannin valintaa neljänneltä luokalta alkavaksi A2-kieleksi.

Kouluun tutustuminen

Järjestämme kouluun tutustumisen toukokuussa keskiviikkona 8.5. Tällöin huoltajille ja lapsille on oma ohjelma.  Lähetämme tuleville koululaisille kutsukirjeet tutustumiseen.

 

Alla 25.1. huoltajille lähetetty tiedote alakoulun perusparannus- ja uudisrakentamisesta
Pateniemen alakoulun rakennussuunnittelu on viivästynyt alkuperäisestä aikataulustaan. Kuitenkin seuraavaa lukuvuotta suunnitellaan jo kovasti.

Pateniemen alakoulun perusparannus ja uudisrakentamisen rakentamispäätös tehdään maaliskuussa. Tämän jälkeen suunnitelmat lähtevät tarjouslaskentaan ja kilpailutukseen. Lopullinen päätös rakentamisesta ja sen aikataulusta saadaan, kun varmistuu, että rakentamiseen varatut rahat riittävät hankkeen toteuttamiseen.

Remontin aikana opetus järjestetään Kuivasojan ja Patamäen kouluissa. Iltapäivätoiminta toteutetaan Kuivasojan koululla. Patamäen koulu vapautuu käyttöömme lokakuussa 2024. Tämän ajan opetus on Patamäen kouluun siirtyvien luokkien osalta Kotkantiellä (OSAO:n tiloissa). Tällä hetkellä suunnittelemme tulevaa lukuvuotta, evakkotiloissa. Kotkantielle ja Patamäkeen menevät oppilaat kuljetetaan yksiköihin koulukuljetuksella. Myös Kuivasojalle on 1.-2. luokkalaisille kuljetus Herukasta.

Tiedotamme ensi lukuvuodesta heti, kun rakentamispäätös saadaan. Asiasta järjestetään huoltajille kuulemistilaisuus tuolloin.

 

Tervetuloa Pateniemen kouluun

Matti Kuivamäki, rehtori
p. 044-7039126
matti.kuivamaki@ouka.fi