Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla yhteydessä koulusihteeriin. 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Järjestämme vanhempainillat pääsääntöisesti luokka-asteittain, ja niiden ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Huoltajan on mahdollista käydä kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelu lapsensa opettajan tai luokanvalvojan kanssa. On toivottavaa, että myös lapsi on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat jo käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. ja 7. luokilla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lp-keskustelua varten.

1.-5. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

Vanhempaintoimikunta HAAVE

Kaikki koulun oppilaiden vanhemmat ovat tervetulleita mukaan HAAVEEN toimintaan. HAAVE tekee tiivistä kodin ja koulun välistä yhteistyötä, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin, tukee oppilaskuntaa eri hankkeissa, sponsoroi luokkaretkiä sekä lahjoittaa stipendejä. HAAVE myös järjestää oppilaille sekä heidän perheilleen monenlaisia tapahtumia.

HAAVE kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 18 vuorotellen ala- ja yläkouluilla. Kokouksissa käsitellään koko yhtenäiskoulun asioita. Kokouskutsu lähetetään kaikille huoltajille Wilman välityksellä. Kokousmuistiot löytyvät HAAVEEN Facebook-ryhmästä sekä kotisivuilta. 

Kysyttävää, ajatuksia, ideoita, toiveita? – laita ihmeessä sähköpostia: haave.pateniemi@gmail.com

Liity HAAVEen ryhmään Facebookissa!

HAAVEen kotisivut: http://haave.yhdistysavain.fi/

Jo vuonna 1987 vanhemmat järjestivät koululla kerhotoimintaa, varsinainen vanhempaintoimikunta perustettiin 1993 ja se sai nimekseen Herukan Ala-Asteen Vanhempain Edustajisto, eli HAAVE. Herukan alakoulu ja Pateniemen yläkoulu yhdistyivät hallinnollisesti vuonna 2011 muodostaen Pateniemen yhtenäiskoulun. Haaveen toiminta laajeni yläkoulunkin puolelle, mutta toimikunnan nimi päätettiin säilyttää ennallaan - edelleen siis HAAVEillaan :) Vuonna 2023 vietettiin HAAVEEN 30-vuotisjuhlavuotta!

Vastuu­henkilöt lukuvuonna 2023-2024

·       Päivi Sarome, puheenjohtaja

·       Päivi Penttilä, varapuheenjohtaja

·       Anne Vesala, sihteeri

·       Heidi Puranen, rahastonhoitaja