Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on yksi varhaiskasvatuksen muodoista. Perhepäivähoidossa lapsi saa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun pienessä ryhmässä, kodinomaisessa ympäristössä. Oulussa toimii kaupungin työsuhteessa olevia perhepäivähoitajia ja yrittäjinä toimivia yksityisiä perhepäivähoitajia

Lisätietoa vapaista hoitopaikoista saat yksityisen varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattoreilta. Myös Oulun yksityiset päivähoitajat ry:n kotisivulta löydät tietoa vapaista hoitopaikoista.
 

Perhepäivähoitoon hakeminen

Kunnalliseen ja yksityiseen perhepäivähoitoon hakeminen poikkeavat toisistaan, joten löydät lisätietoa ja toimintaohjeet Hakeminen varhaiskasvatukseen -sivulta.

Perhepäivähoito hoitajan kotona

Perhepäivähoitaja voi olla joko kunnan työntekijä tai yksityinen palvelun tuottaja, joka hoitaa lapsia omassa kodissaan. Kaikissa perhepäivähoidon muodoissa lapsiryhmän koko on neljä. 

Lapsen varhaiskasvatusaika sovitaan lapsikohtaisesti huoltajien työssäoloajan, opiskelun tai muun tarpeen mukaan. Perhepäivähoitajan työaika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä ja keskimäärin 40 tuntia viikossa.

Jos kunnallinen perhepäivähoitaja on pois työstä, lapselle järjestetään varahoitoa. Varahoito tapahtuu ryhmäperhepäivähoidossa, päiväkodissa tai toisen hoitajan ryhmässä. Lapselle sovitaan varahoitopaikka varhaiskasvatuksen alkaessa ja paikkaan tutustutaan mahdollisuuksien mukaan.  Kun lapsi on yksityisessä perhepäivähoidossa, perhe järjestää itse lapsen varahoidon.

Kunnallisen perhepäivähoitajan esihenkilönä toimii joku alueen päiväkodinjohtajista. Yksityisten perhepäivähoitajien toimintaa valvovat varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattorit.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito on kunnan järjestämää varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta. Ryhmäperhepäivähoidossa yhdistyvät perhepäivähoidon kodinomaisuus ja pieni ryhmä sekä suunniteltu toiminta.

Ryhmäperhepäiväkodissa on kaksi perhepäivähoitajaa ja enintään kahdeksan lasta. Jos ryhmässä on myös varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, voi lapsia olla enintään 12. 

Oulussa ryhmäperhepäivähoitoa tarjoaa Piilikujan ryhmäperhepäivähoitokoti Kaakkurissa.

Kunnallisen perhepäivähoidon esihenkilöt

Varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattorit

Haluatko yksityiseksi perhepäivähoitajaksi?