Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvontatoimen viranomaistehtävien suorittamisesta sekä toimia rakennusvalvontaviranomaisena.

Rakennuslautakunnan kokoonpano

Kokousai­kataulu

Sihteeri

Varalla