Kouluun ilmoittautuminen

Syksyllä 2024 aloittavat koulunkäyntinsä vuonna 2017 syntyneet. Huoltajan ei tarvitse ilmoittaa lastaan kouluun, sillä jokaiselle tulevalle ekaluokkalaiselle ja 6.-luokkalaiselle tehdään alkuvuodesta lähikoulupäätös osoitteen perusteella. Koulu osoitetaan väestörekisteriin merkityn virallisen asuinpaikan perusteella.

Oulussa kaupungin peruskoulut on jaettu maantieteellisesti neljälle alueelle: pohjoiselle, keskiselle, itäiselle ja eteläiselle alueelle. Lapsesi koulu on jokin koulu asuinpaikkanne mukaisella maantieteellisellä alueella. Useimmiten lapsen koulu on lähimpänä kotia sijaitseva koulu. 

Oulun yliopiston opettajakoulutuksen harjoittelukouluna toimivan Oulun normaalikoulun oppilaat asuvat keskisellä alueella. 

Osa kouluista toimii kahdessa yksikössä. Tällöin rehtori sijoittaa oppilaat pää- ja sivukouluun.

Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa myös muusta kuin lapselle osoitetusta koulusta. Tarkemmat ohjeet löytyvät alempaa Ensimmäiselle luokalle- ja Seitsemännelle luokalle -kohdista. Alempana on myös vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

Erikois­luokille ja osaan kouluista pitää hakea

Oulun kansainvälinen koulu, Oulun kristillinen koulu, Oulun steinerkoulu, Taikatahdin koulu ja ruotsinkielinen Svenska Privatskolan i Uleåborg ottavat oppilaita koko kaupungin alueelta. Voit huoltajana olla suoraan yhteydessä edellä mainittuihin kouluihin, jotka päättävät itse oppilaidensa ottamisesta. 

Huoltaja voi ilmoittaa tulevan 1.-luokkalaisen kaksikielisen pohjoissaame-suomi-yhdysluokan oppilaaksi 25.1.-13.2.2024. Lisätietoja luokasta ja sille ilmoittautumisesta voit lukea alta Ensimmäiselle luokalle -kohdasta.

Kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokat alkavat 3. ja 7. luokalta. Luokille on valintakokeet. Lue lisää erikoisluokista ja niille hakemisesta.

Muina aikoina voit ilmoittaa lapsesi kouluun ottamalla yhteyttä oman alueesi aluepäällikköön. Eri alueiden peruskoulut ja aluepäälliköiden yhteystiedot löydät Peruskoulut ja alueet -sivulta kunkin alueen kohdalta.

Ensimmäiselle luokalle

Seitsemännelle luokalle

Usein kysytyt kysymykset