Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava

Kaavanumero
564-Y2015/1
Kaupunginosat Alakylä, Kiiminki

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän alueella on vireillä Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 27.4.2015 § 188 osayleiskaava, joka käsittää Kiiminkijokivarren sekä Kiiminkijoentien ja Takalontien ympäristöt Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan rajasta Jokikylän ja Murron osayleiskaavan rajaan saakka.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 117 hyväksynyt osayleiskaavan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen saapui 2 valitusta Oulun kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä.

Yhteystiedot